ETN7.0

Oktatási rendszerek

EduID

ADT és Szaktárs adatbázisok
Arcanum Adatbázis Kft. szolgáltatásai. 1) Arcanum Digitális Tudománytár (ADT): Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is. 2) Szaktárs: A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit. ADT link: https://adt.arcanum.com/hu/accounts/shibsession/?next=/hu/ - Szaktárs link: https://www.szaktars.hu/accounts/shibsession/?next=/
Akadémiai Kiadó Szótárszolgáltatás
Az angol, német, francia, kínai, latin, holland, olasz, orosz, spanyol, svéd és szlovén szótárak mellett egy- és többnyelvű szakszótárak érhetők el az adatbázisban. A magyar egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A szótárak böngészőből és Microsoft Office bővítményként is használhatók és mobileszközökről is elérhetők.
AKJournals
Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag: a csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel, beleértve a korábban külön adatbázisba rendezett orvostudományi folyóiratokat is. A teljes szövegű adatbázis a természet-és a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be. A csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel, beleértve a korábban külön adatbázisba rendezett orvostudományi folyóiratokat is. A teljes szövegű adatbázis a természet-és a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be.
EBSCO - Academic Search Complete, ATLAS Plus adatbázisok
EBSCO Information Services/EBSCO Publishing. 1) Academic Search Complete: A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. 2) ATLA Religion Database: Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 310 folyóirat mintegy 500 ezer tanulmányához biztosít teljes szövegű hozzáférést. A kibővített ATLA Plus adatbázis további száz folyóirat teljes szövegét. Belépés módja: View all institutions --> Hungarian eduID.hu Federation --> Evangélikus Hittudományi Egyetem
JSTOR
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az egyetemen jelenleg az adatbázis Essential Collection és a Religion (Current Collection) & Theology tartalmai érhetők el. A belépésnél az intézménynél a Lutheran Theological University-t kell választani.
L'Harmattan Open Access és Archívum
Az open access, azaz nyílt hozzáférés mára a tudományos publikálás meghatározó stratégiájává vált. A L’Harmattan Open Access platformja a nyílt hozzáférésű könyvkiadás magyarországi úttörőjeként azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minél több tudományos munkát juttasson el korlátozások nélkül a kutatói közösség, illetve a tudomány iránt érdeklődő nagyközönség felé. Feladatunknak tekintjük, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően kialakítsuk a tudományos könyvkiadás nyílt hozzáférésű és szakmailag biztosított hazai gyakorlatát, elősegítsük a kutatási eredmények hatékony disszeminációját.
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) létrehozásának és működésének célja, hogy legyen egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia, a MAB, a Magyar Rektori Konferencia, az OTKA és az Országos Doktori Tanács 2008 második felében kezdte meg az egyeztető tárgyalásokat. Az öt alapító intézmény, továbbá a koncepciót támogató OKM és NKTH egyetértett abban, hogy a hazai tudományos kutatás hiteles nyilvántartását és bemutatását kell megvalósítani az MTMT, illetve a rendszerhez csatlakozó szervezetek segítségével. Az MTMT megalakulásáról a 35/2009. (VI. 23.) számú MTA elnökségi állásfoglalás rendelkezik. (Akadémiai Értesítő LVIII/2009. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 186 o.) 2015 július 13-tól az MTMT működését a módosított MTA törvény szabályozza. Az eduId belépés beállításáról az alábbi oldalon olvasóható bővebb információ: https://www.mtmt.hu/sites/default/files/eduid_hasznalata_az_mtmt-ben.pdf
MERSZ
Az Akadémiai Kiadó új szolgáltatása, a MERSZ (Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása) alapvető referenciaművek teljes szöveges adatbázisát kínálja magyar nyelven, számos tudományágban. A platform asztali és mobileszközökön egységes megjelenést nyújt, felhasználóbarát funkciói révén kényelmes navigációt biztosít az olvasónak, és a kiterjesztett keresés mellett egyéni könyvjelzők és jegyzetek elhelyezését is lehetővé teszi.
Perlego
A Perlego egy online könyvtár, amely főként tudományos e-könyveket szolgáltat. Több mint 900 tudományágat fed le a pszichológiától a műszaki és mérnöki tudományokig angol, olasz, spanyol, francia és német nyelven. A vállalkozás több mint 3.000 kiadóval folytat együttműködést, amelyek tartalmat biztosítanak a szolgáltatáshoz, köztük olyan nagy tudományos kiadókkal, mint a Wiley, a Pearson és a Bloomsbury.
SzóTudásTár
Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el.
Typotex Interkönyv
Az adatbázisban az 1989 óta működő Typotex Kiadó csaknem 800, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis lehetőséget nyújt a keresésre a teljes szövegben, könyvjelzők elhelyezésére és a művek 25%-nak nyomtatására, illetve mentésére.
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2024-06-21, 25.hét© kodasoft 2001-2024