ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2022/2023. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
18321CBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.- A Tóra és a történeti könyvek (- A Tóra és a történeti könyvek)4Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév őszi félév
18322CBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
18551CBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. László Virgil [1201500034]
Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
minden tanév tavaszi félév
18323CBX-111-2Ószövetségi kortörténet3Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
18324CBX-125Ószövetségi írásmagyarázati alapokAlapkérdések és módszerek (Alapkérdések és módszerek)3Pápai Attila [1200700013]
minden tanév őszi félév
18325CBX-129-2A bibliai hermeneutika alapjai3Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
18326CBX-131Ószövetségi írásmagyarázatExodus könyve (Exodus könyve)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
18327CBX-132Újszövetségi írásmagyarázat3Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
páros kezdetű tanév őszi félév
18552CBX-137Ószövetségi szemináriumIzrael és a népek (Izrael és a népek)3Pápai Attila [1200700013]
minden tanév tavaszi félév
18328CBX-140Biblikus szigorlat0Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
18329CDX-403Diakóniatörténet3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév őszi félév
18330CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
18332CGX-121Istentisztelet-teológiai alapismeretekAz istentisztelet mint összművészeti alkodás (Az istentisztelet mint összművészeti alkodás)3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév őszi félév
18333CGX-151A gyakorlati teológia alapjai3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
18334CGX-166Valláspedagógia (bibliadidaktika)4Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18335CGX-167Gyülekezetépítés3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
18336CGX-169Valláspedagógia szeminárium3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
18337CGX-180Gyakorlati teológiai szigorlat0Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18338CGX-214Önismeret2Raposa Bernadett [1202200137]
minden tanév tavaszi félév
18339CGX-264Gyülekezeti gyakorlat5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
18340CGX-301Keresztény spiritualitás (lelkiségtörténet)Bevezetés a keresztény lelkiség alapjaiba (Bevezetés a keresztény lelkiség alapjaiba)4Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév tavaszi félév
18341CRX-105-2Bevezetés a teológia irodalmába3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
18342CRX-111Dogmatika 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18343CRX-113Teológiatörténet 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18344CRX-119Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
18345CRX-123A vallások világa3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
18346CRX-127Felekezeti ismeretek3Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
18347CRX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18348CRX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18349CRX-135Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18350CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
18351CRX-160Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18352EBX-132Az Újszövetség magyarázata3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18353EBX-160Biblikus modulzáró1minden tanév minden félév
18354EDX-311Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.20Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18536EDX-312Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.20Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18355EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
18356ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
18357ERX-170Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró1minden tanév minden félév
18587foglalásfoglalásTanTitk [1196100001]
időszakos meghirdetés
18358HGX-246Reflektív pedagógia szeminárium (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18359HGX-249Egyéni összefüggő szakmai gyakorlat20Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18360HGX-271Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium 1.- Hittanári (- Hittanári)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18361HGX-272Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium 2.- nevelőtanári (- nevelőtanári)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18362HGX-280Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium 1. (Hittanár-nevelő)1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18363LBE-005A kispróféták könyvei2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18364LBE-101Újszövetségi görög szövegismeretVálasztott újszövetségi igeszakaszok olvasása és elemzése szótériológiai megközelítésben (Választott újszövetségi igeszakaszok olvasása és elemzése szótériológiai megközelítésben)2Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
időszakos meghirdetés
18365LBX-021Ószövetségi teológia 1.- Istenkép, emberkép, etika (- Istenkép, emberkép, etika)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
18366LBX-023Újszövetségi teológia 1.3Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18367LBX-103Héber 1.Az Ószövetség nyelve. (Az Ószövetség nyelve.)4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
18368LBX-106Bevezetés a görög nyelvbe 14Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév őszi félév
18369LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
18370LBX-129A bibliai hermeneutika alapjai proszeminárium2Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
18371LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18553LBX-141Héber szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
18372LBX-142Ószövetségi exegézis 1.Exodus könyve (Exodus könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
18554LBX-144Ószövetségi exegézis 3.- A Zsoltárok könyve (- A Zsoltárok könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18373LBX-145Ószövetségi szakszeminárium- Család és Ószövetség (- Család és Ószövetség)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18374LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
18375LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18376LBX-151Görög szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
18377LBX-153Újszövetségi exegézis 2.2Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév őszi félév
18378LBX-155Újszövetségi szakszemináriumEvangéliumi példázatok (Evangéliumi példázatok)2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
18379LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
18380LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18530LDX-109Diplomamunka 12minden tanév minden félév
18535LDX-124Gyülekezeti adminisztráció, pénzügyek, pályázati ismeretek5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18531LDX-127Nyári gyakorlat7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18532LDX-141Lelkigondozói gyakorlat a gyülekezetben9minden tanév őszi félév
18533LDX-142Tanítás a gyülekezetben9Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
18534LDX-143Igehirdetés a gyülekezetben9Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18381LEBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.- A Tóra és a történeti könyvek (- A Tóra és a történeti könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
18382LEBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
18383LEBX-111Izrael politika- és társadalomtörténete2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
páros kezdetű tanév őszi félév
18384LEGX-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Pap Kinga Marjatta [1202200046]
minden tanév őszi félév
18385LEGX-131Homiletika alapismeretek 1.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
18386LEGX-144Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium I.1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
minden tanév őszi félév
18387LERX-101Dogmatörténet3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18388LERX-103A rendszeres teológia forrásai (hitvallási iratok) 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
18389LERX-124Szimbolika 1. (Ökumenika)2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
18390LERX-132Egyetemes egyháztörténet 2.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
páros kezdetű tanév őszi félév
18391LERX-142Dogmatika 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18392LERX-144Etika 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18555LERX-145Etika 2.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18393LGE-201Művészettörténet2Dr Harmati Béla László [1200700036]
minden tanév őszi félév
18394LGE-203A hazai egyháztörténet történelmi és irodalomtörténeti megalapozása2Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
18548LGE-501Tartalom és forma J. S. Bach orgonaműveiben2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18395LGE-601Euchetika - imádságtan2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18396LGX-007Pszichológia 1.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
18397LGX-009Pedagógia 1.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18398LGX-115Egyházzene 2.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
18399LGX-130Hospitációs alapgyakorlat1Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
18400LGX-133Homiletika előadás 1.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév őszi félév
18401LGX-135Retorika és kommunikációtan I.2Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina [1202100004]
minden tanév őszi félév
18402LGX-137Homiletika gyakorlat 1.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Gáncs Péter [1201800001]
páros kezdetű tanév őszi félév
18403LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
18404LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
18405LGX-159Iskolai gyakorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév minden félév
18406LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
18407LGX-163Liturgika előadás2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév őszi félév
18408LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
18409LRE-703Szépirodalom, szociográfia, szociológia2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
időszakos meghirdetés
18410LRX-001Bevezetés a filozófiába2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18411LRX-004Szociológia 1.2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév őszi félév
18412LRX-005Bevezetés a jogi gondolkodásba2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
18413LRX-105Bevezetés a teológia irodalmába2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
18414LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18415LRX-111Latin I.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
18416LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18417LRX-128Vallástudományi szakszeminárium3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
18418LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18419LRX-133Patrisztikus szövegolvasás2Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
18420LRX-135Egyháztörténeti szakszemináriumA 16. századi európai reformációk (A 16. századi európai reformációk)2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
18421LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
18422LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18423LRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
18424LRX-147Rendszeres teológiai szakszemináriumA biotechnológiai forradalom – és annak hozadéka az emberiség számára a teológiai antropológia tükrében (A biotechnológiai forradalom – és annak hozadéka az emberiség számára a teológiai antropológia tükrében)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
18425LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
18426LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18427MBE-116Biblia és néprajz2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18428MBE-128Nyelvi megoldások az Ószövetségben - párhuzamos héber és görög szövegrészek összehasonlításaFordítási gyakorlatok (Fordítási gyakorlatok)2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18429MBE-129Újszövetségi bibliaismeret2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18430MBE-130Perikópák a Zsidókhoz írt levélbőlA megadott textusok exegézise és interpretációja (A megadott textusok exegézise és interpretációja)2Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva Ilona [1199800020]
időszakos meghirdetés
18538MEP-101A pedagógusképzés aktuális kérdései2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév őszi félév
18539MEP-102A mentorpedagógus szerepe és feladatai2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév őszi félév
18540MEP-201A gyakorlatvezetés pszichológiai és szociológiai szempontjai4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18541MEP-301Új szaktudományos és neveléstudományi eredmények4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
18542MEP-302A kompetenciaalapú tanulás támogatása, új szakmódszertan4Dr. Érfalvy Livia [1202100089]
Lencse Máté János [1202100128]
Lencse-Csík Orsolya [1202100129]
minden tanév őszi félév
18543MEP-501Professzionalizálódás, a reflektivitás fejlesztésének lehetőségei. A portfólió3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18547MEP-502Stabilitás, változás és önismeret tréning. Identitás és szakmaiság.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
18544MEP-503Pedagógiai folyamatok, tevékenységek és a tanítási óra elemzése4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18545MEP-801Felnőttkori tanulás és tanítás, IKT technikák5Lévai Dóra [1202100109]
minden tanév őszi félév
18546MEP-802Az osztályfőnöki szerep2Dr. Érfalvy Livia [1202100089]
minden tanév tavaszi félév
18431MGS-001Zongora1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
18432MGS-111Énekkar2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18433MGS-130Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18549MGS-131Ének konzultáció 1.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18434MGS-140Ének konzultáció 3.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18435MGS-142Orgona1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév minden félév
18436MGS-147Liturgikus orgonajáték1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
18437MGS-148Könnyűzenei és jazz alapismeretek1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
18438MGS-165Liturgikus éneklés2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18439MGS-434Lelkiségtörténet 2.Lelki és szellemi kalandtúra a lelkiség rejtett kincseskamráiban (Lelki és szellemi kalandtúra a lelkiség rejtett kincseskamráiban)Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18440MGS-435Bevezetés a meditációba2Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18441MGS-437Valláspedagógiai kutatómunka2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18442MRE-001Ökoteológia 1.2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18443MRS-001Filozófiatörténet szeminárium4Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18444MRS-150Evangélikus örökség- múzeumlátogatási gyakorlat (- múzeumlátogatási gyakorlat)3Dr Harmati Béla László [1200700036]
időszakos meghirdetés
18445MRS-322Metodista egyháztörténet 12Dr. Lakatos Judit [1201100003]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18446MRS-390Úton és útfélen az úrvacsorai egység felé2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18447NYE-301Héber szintentartó 1.- (-)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18448NYE-401Ógörög szintentartó 12Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
időszakos meghirdetés
18450PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18451PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18452PGX-101Tanári portfólió és védése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18453PGX-102Katekéta portfólió2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18454PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18455PGX-106Nevelőtanári tanítási gyakorlat2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18456PGX-115Közösségi gyakorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18457PGX-200Fejlődéslélektan2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
18458PGX-203NEsetmegbeszélés1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
18459PGX-207Szocializáció I. (egyéni)2Raposa Bernadett [1202200137]
minden tanév őszi félév
18460PGX-208Szocializáció II. (családi)2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
18461PGX-212Pszichopatológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
18462PGX-401Aktuális neveléstudományi kérdések és problématörténet2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18463PGX-402Pedagógiai tapasztalatok és a gyermek megismerése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18464PGX-403A tanulás támogatása3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18465PGX-405Iskolák és tanulóközösségek2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18466PGX-406Pedagógusként az iskola világában2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév őszi félév
18467PGX-406NPedagógusként az iskola világában2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18468PMX-101Általános iskolai szakmódszertan (hittanári)3Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév őszi félév
18469PMX-102Szakmódszertan - új pedagógiai módszerek3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18550PMX-103Középiskolai szakmódszertan (hittanári)- középiskolai (- középiskolai)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
18470PMX-105Nevelőtanári szakmódszertan3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18471PPSZ-007Pedagógia-pszichológia szigorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
18472SZD-101Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
18537SZD-201Szakdolgozati konzultáció2minden tanév tavaszi félév
18473SZD-202Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
18474SZDM-101A Biblia világa társadalomtudományos közegben 1.2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18475SZDM-102A Biblia világa társadalomtudományos közegben 2.2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
időszakos meghirdetés
18476SZDM-130Bevezetés a diakónia tudományába- Diakónia bibliai és teológiai alapvetése és a diakónia története vázlatosan (- Diakónia bibliai és teológiai alapvetése és a diakónia története vázlatosan)3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
18477SZDM-140Csoportdinamikai ismeretek5Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
időszakos meghirdetés
18478SZDM-201Spirituális önismeret 1.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
időszakos meghirdetés
18479SZDM-203Spirituális önismeret 3.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18480SZDM-212Gondozásetika - A szupervízió és a diakóniai mentori tevékenység etikai kérdései3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
időszakos meghirdetés
18481SZDM-221Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 1.2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18482SZDM-223Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 3.- Zeneterápia és a zene, mint eszköz az életminőség javításában (- Zeneterápia és a zene, mint eszköz az életminőség javításában)2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18483SZDM-235A szupervízió története, szemlélete és módszertana5Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18484SZDM-236Szupervízió, mint folyamat5Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18485SZDM-240Szervezetismeret és közösségvezetés az egyházban és a diakóniában4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
18486SZDM-400Csoportalakuló tréning6Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18487SZDM-410A MEE diakóniai intézményrendszere 1.4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
18488SZDM-421Diakóniai mentori esetmegbeszélő csoport 1.4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18489SZDM-431Tanszupervízió 1.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
időszakos meghirdetés
18490SZDM-451Szupervízió terepgyakorlat 1.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18491SZDM-600A szupervíziós folyamatok elemzésének módszertana- a szakdolgozatírás sajátosságai a szupervizor - diakóniai mentor képzésen (- a szakdolgozatírás sajátosságai a szupervizor - diakóniai mentor képzésen)Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18588TAX-100Teológiai alapozó szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
időszakos meghirdetés
18492TBX-003Bibliai hermeneutika3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
18493TBX-124Ószövetségi teológia3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
18494TBX-134Újszövetségi teológia3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
18495TBX-141Ószövetségi szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
18496TBX-142Ószövetségi exegézis 1.Exodus könyve (Exodus könyve)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
18497TBX-145Az Újszövetség teológiai hangsúlyainak exegetikai vizsgálata2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18498TBX-149Perikópa-exegézis gyakorlatószövetségi (ószövetségi)1Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
18499TBX-151Újszövetségi szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
18500TBX-152Újszövetségi exegézis 1.3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18501TBX-501Az Ótestamentum etikája2Pápai Attila [1200700013]
minden tanév őszi félév
18556TBX-502Újszövetségi etika2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18502TBX-524Metodológia (Újszövetség)2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
18557TGX-151Gyülekezetpedagógia3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18558TGX-161Gyülekezetépítés2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18503TGX-516Egyházzene2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18504TGX-602Istentisztelet és igehirdetés 2.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18505TGX-603Istentisztelet és igehirdetés 3.3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18506TRX-101Dogmatika 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18507TRX-104Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
időszakos meghirdetés
18508TRX-111Teológiai latin3Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
18509TRX-124Interkulturális teológia3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18510TRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
18511TRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
18512TRX-151A rendszeres teológia aktuális kihívásai2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18513TRX-515Teológiai antropológia2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18515ZGX-E-334Magyar zenetörténet2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18516ZGX-E-355Orgona 5.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
18517ZGX-E-365Liturgikus orgonajáték 5.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
18518ZGX-E-367Orgonaismeret2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18519ZGX-E-368Orgonairodalom2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
18559ZGX-E-373Magánének 3.1Pap Kinga Marjatta [1202200046]
minden tanév őszi félév
18520ZGX-E-397Könnyűzenei és jazz alapismeretek 2.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév tavaszi félév
18521ZGX-E-399Egyházzenei gyakorlat 2.3Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Pap Kinga Marjatta [1202200046]
minden tanév tavaszi félév
18522ZGX-E-413Kórus 3.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
18523ZGX-E-421Kargyakorlat 1.3Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
18524ZGX-E-435Liturgikus éneklés 5.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
18525ZGX-E-441Liturgia gyakorlat 1.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
18526ZGX-E-501Módszertan3Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
18527ZV-001Vizsgatanítás (hittanári)0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18528ZV-301Bemutató foglalkozás (nevelőtanári)0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2022-12-02, 48.hét© kodasoft 2001-2022