ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2020/2021. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
17351EBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
17352EBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
17353EBX-023Újszövetségi teológia3Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17354EBX-132Az Újszövetség magyarázata3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17355EBX-190Biblikus modulzáró2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17444EDX-301Tanítási gyakorlat (hittan)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17404EGX-113Egyházzene 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17406EGX-132Homiletika alapismeretek 2.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
17407EGX-158Gyülekezetpedagógia szeminárium3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17408EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17445EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17421ERX-102Teológiatörténet 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17422ERX-104A rendszeres teológia forrásai (hitv.) 2. gy.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17423ERX-122Világvallások ea.2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17389ERX-133Egyetemes egyháztörténet 3. ea.2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
17390ERX-134Magyar egyháztörténet ea.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17424ERX-144Etika 1. ea.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17425ERX-145Etika 2. ea.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17426ERX-146Teológiatörténet 2. (18-20 sz.) ea2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17391ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
17427ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
17330LBE-005A kispróféták könyvei2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
17356LBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
17357LBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
17358LBX-022Ószövetségi teológia 2.3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17359LBX-023Újszövetségi teológia 13Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17360LBX-102Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium2Molnár Lilla [1200500014]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17361LBX-104Héber 2.4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
17362LBX-105Héber nyelvi alapvizsga1Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17363LBX-107Bevezetés a görög nyelvbe 24Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
17364LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
17365LBX-113Óizraeli vallástörténet1Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
17366LBX-125Posztbiblikus irodalom1Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17367LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
17368LBX-141Héber szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17369LBX-143Ószövetségi exegézis 2.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17370LBX-144Ószövetségi exegézis 3.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17371LBX-145Ószövetségi szakszeminárium2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17372LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17373LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17374LBX-151Görög szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
17375LBX-154Újszövetségi exegézis 32Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17376LBX-155Újszövetségi szakszeminárium- Bűnbak, áldozat és az Újszövetség (- Bűnbak, áldozat és az Újszövetség)2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
17377LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
17378LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
17379LDX-109Diplomamunka 12Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
17380LDX-110Diplomamunka 213minden tanév minden félév
17381LDX-111Diplomavédés5minden tanév minden félév
17382LDX-124Gyülekezeti adminisztráció, pénzügyek, pályázati ismeretek5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17383LDX-125Nyári gyakorlat10Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
17384LDX-126Kötelező szupplikációk és előkészítők10Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
minden tanév minden félév
17385LDX-131Vizsga-istentisztelet3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17386LDX-132Vizsgatanítás3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17387LDX-133Kontextuális teológia a gyakorlatban4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17388LDX-134Gyülekezeti missziói-diakóniai projekt4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17446LGE-403Pszichopatológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
17409LGE-601Euchetika - imádságtan2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
17447LGX-008Pszichológia II.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
17448LGX-010Pedagógia 2.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
17405LGX-116Egyházzene 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17410LGX-132Homiletika alapismeretek II.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
17411LGX-134Homiletika előadás II.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17412LGX-136Retorika és kommunikációtan II.2Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina [1202100004]
minden tanév tavaszi félév
17413LGX-138Homiletika gyakorlat II.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Gáncs Péter [1201800001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17414LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
17415LGX-145Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium 2.1Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
17449LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév minden félév
17416LGX-158Gyülekezetpedagógia szeminárium3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17450LGX-159Iskolai gyakorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17417LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
17418LGX-164Liturgikus magatartás gyakorlata3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév tavaszi félév
17419LGX-165Bevezetés a cigánymisszióba2Győri Gábor Dávid [1200500001]
minden tanév tavaszi félév
17420LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17451LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17428LRX-002Filozófiai szövegolvasás2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17429LRX-006Szociológia II.2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
17430LRX-102Teológiatörténet 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17431LRX-104A rendszeres teológia forrásai (hitv.) II.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17392LRX-106A teológiai és történeti kutatás módszerei3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
17432LRX-106A teológiai és történeti kutatás módszerei3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
17433LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
17393LRX-112Latin II.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév tavaszi félév
17394LRX-119Latin nyelvi alapvizsga1Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
17434LRX-122Világvallások2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17435LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
17436LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
17395LRX-130Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
17396LRX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17397LRX-135Egyháztörténeti szakszeminárium2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
17398LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
17399LRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17400LRX-138Levéltári és múzeumi gyakorlat1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17401LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
17402LRX-140Az újkori misszió múltja és jelene2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
17437LRX-144Etika 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17438LRX-145Etika 22Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
17439LRX-146Teológiatörténet II. (18-21. sz.)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17440LRX-148Teológiatörténeti szakszeminárium2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17441LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
17442LRX-150Rendszeres teológiai témák a hitoktatásban2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17443LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Dr. Reuss András [1198900001]
minden tanév minden félév
17331MBS-134A Jelenések könyvének magyarázata2Dr. Fabiny Tamás [1199900012]
időszakos meghirdetés
17332MBS-400Pauline Theology2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
17333MGE-164Teológiai szakfordítói szeminárium (német)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17334MGE-174Szakfordítói szeminárium (angol)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17335MGS-001Zongora1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
17336MGS-127Alapozó hangképzés és zenei készségfejlesztés1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
17337MGS-131Ének konzultáció1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17338MGS-137Ének konzultáció1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17339MGS-138Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17340MGS-139Ének konzultáció1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17341MGS-140Ének konzultáció1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17342MGS-145Orgona1időszakos meghirdetés
17343MGS-165Liturgikus éneklés2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17344MGS-211Valláspedagógia speciálkollégiumSzemelvények a valláspedagógia szakirodalmából (Szemelvények a valláspedagógia szakirodalmából)2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
17345MGS-250Önismeret-istenképeink2Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
17346MGS-364Könnyűzenei és jazz alapismeretek1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
17347MGS-419Iskolai hospitáció külföldi hallgatóknak 22Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
17403MRS-199A római irodalom története az aranykorban2Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
17348MRS-334Metodista dogmatika 2.2Kovács Zoltán Mihály [1200100008]
időszakos meghirdetés
17452PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17349ZGX-363Liturgikus orgonajáték 3.1Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
17350ZGX-E-382Szolfézs-zeneelmélet 2.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2021-01-27, 04.hét© kodasoft 2001-2021