ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2019/2020. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
16660CBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
16889CBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
16661CBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
16662CBX-112-2Újszövetségi kortörténet3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
16946CBX-125Ószövetségi írásmagyarázati alapok3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
16663CBX-126Újszövetségi írásmagyarázati alapok3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
16947CBX-129-2A Biblia hermeneutikai alapjai3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
16890CBX-132Újszövetségi írásmagyarázat3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16664CBX-133Ószövetségi teológia3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16665CBX-134Újszövetségi teológia3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
16666CBX-137Ószövetségi szemináriumAz Ószövetség emberképe (Az Ószövetség emberképe)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
16667CBX-138Újszövetségi szemináriumPéldázatok az evangéliumi hagyományban (Példázatok az evangéliumi hagyományban)3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
16668CBX-140Biblikus szigorlat0Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
16700CDX-401Diakóniai alapvetés- ószövetségi és újszövetségi alapok (- ószövetségi és újszövetségi alapok)4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév tavaszi félév
16879CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév őszi félév
16702CDX-406Diakóniai érzékenyítő tréning- attitűd, előítélet, diszkrimináció (- attitűd, előítélet, diszkrimináció)4Johann Gyula [1200000038]
minden tanév őszi félév
16703CDX-408Diakóniai szemlélet a gyülekezetépítésben, nevelésben, iskolai oktatásban3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév tavaszi félév
16704CGX-116Egyházzene3Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
16712CGX-141Homiletika hittanároknak2Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév tavaszi félév
16705CGX-147PoimenikaAz egyház lelkigondozói szolgálata (Az egyház lelkigondozói szolgálata)3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév őszi félév
16891CGX-151A gyakorlati teológia alapjai3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
16706CGX-153Tanítás a gyülekezetbenGyülekezetpedagógiai stúdium (Gyülekezetpedagógiai stúdium)3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
16715CGX-165Valláspedagógia 1.- pedagógiai témák (- pedagógiai témák)3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
16707CGX-167GyülekezetépítésGyülekezetépítés, misszió, egyházi szolgálat (Gyülekezetépítés, misszió, egyházi szolgálat)3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
16708CGX-180Gyakorlati teológiai szigorlat0Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16709CGX-264Gyülekezeti gyakorlat5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
16884CRX-111Dogmatika 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16682CRX-112Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
16893CRX-113Teológiatörténet 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16683CRX-114Teológiatörténet 23Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
16684CRX-117-2Rendszeres teológia forrásai4Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
16896CRX-119Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16685CRX-120Etika 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16897CRX-122-2Világvallások3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév tavaszi félév
16885CRX-126Szimbolika4Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
16899CRX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
16686CRX-132Egyetemes egyháztörténet 2.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
16945CRX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
16900CRX-135Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
16857CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
16687CRX-160Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
16741EBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
16862EBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
16742EBX-132Az Újszövetség magyarázata3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16743EBX-190Biblikus modulzáró2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
16744EDX-202Szakdolgozat7minden tanév minden félév
16745EDX-301Tanítási gyakorlat (hittan)2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16950EDX-311-2Összefüggő egyéni gyakorlat hittanár-nevelő24időszakos meghirdetés
16746EGX-132Homiletika alapismeretek 2.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
16747EGX-143Poimenika szemináriumKapcsolatban - szemléletformáló műhelymunka a lelkigondozásról különös tekintettel a hitoktatás kontextusára (Kapcsolatban - szemléletformáló műhelymunka a lelkigondozásról különös tekintettel a hitoktatás kontextusára)2Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
minden tanév tavaszi félév
16748EGX-145Pasztorálpszichológiai szeminárium 2.1Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
16749EGX-152Gyülekezetpedagógia2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16750EGX-158Gyülekezetpedagógia szeminárium3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16751EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16877EGX-171Szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16752ERX-102Teológiatörténet 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
16753ERX-104A rendszeres teológia forrásai (hitv.) 2. gy.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16754ERX-125Szimbolika 2. gy.2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév tavaszi félév
16917ERX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16755ERX-133Egyetemes egyháztörténet 3. ea.2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
16756ERX-134Magyar egyháztörténet ea.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
16757ERX-145Etika 2. ea.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16758ERX-146Teológiatörténet 2. (18-20 sz.) ea2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16759ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
16716HGX-246Reflektív pedagógia szeminárium2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
16717HGX-246-2Összefüggő gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Birkás-Sztrókay Edit [1201600036]
időszakos meghirdetés
16713HGX-249Egyéni összefüggő szakmai gyakorlat20Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
16714HGX-270Egyéni összefüggő iskolai gyakorlat18Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16718HGX-271Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium 1.- hittanári (- hittanári)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Birkás-Sztrókay Edit [1201600036]
időszakos meghirdetés
16829LBE-101Újszövetségi görög szövegismeret2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
16888LBS-106Újszövetségi görög nyelvi repetitórium2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév őszi félév
16760LBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
16863LBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
16761LBX-023Újszövetségi teológia 13Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16762LBX-102Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
16763LBX-104Héber 2.4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
16764LBX-105Héber nyelvi alapvizsga1Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
16902LBX-106Bevezetés a görög nyelvbe 14Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév őszi félév
16765LBX-107Bevezetés a görög nyelvbe 24Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
16766LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
16903LBX-125Posztbiblikus irodalom1Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16767LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
16768LBX-141Héber szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
16769LBX-144Ószövetségi exegézis 3.A Zsoltárok könyve (A Zsoltárok könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16770LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
16771LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Molnár Lilla [1200500014]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
16904LBX-152Újszövetségi exegézis 12Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16905LBX-153Újszövetségi exegézis 22Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16906LBX-154Újszövetségi exegézis 32Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16772LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
16773LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
16774LDX-110Diplomamunka 213minden tanév minden félév
16775LDX-111Diplomavédés5minden tanév minden félév
16924LDX-119Diplomamunka 29minden tanév minden félév
16776LDX-124Adminisztráció a gyülekezetben5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
16777LDX-125Nyári gyakorlat10Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
16778LDX-126Kötelező szupplikációk és előkészítők10Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
minden tanév minden félév
16779LDX-131Vizsga-istentisztelet3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
16780LDX-132Vizsgatanítás3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
16781LDX-133Gyülekezeti előadás- Kontextuális teológia a gyakorlatban (- Kontextuális teológia a gyakorlatban)4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
16782LDX-134Kazuális szolgálat4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
16830LGE-503Zenei alapismeretek kezdőknek2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
16907LGX-007Pszichológia I.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
16783LGX-008Pszichológia II.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
16784LGX-010Pedagógia II.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
16785LGX-114Egyházzene 1.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
16786LGX-116Egyházzene 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
16787LGX-132Homiletika alapismeretek II.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
16908LGX-134Homiletika előadás II.2Dr. Percze Sándor [1201800002]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16788LGX-136Retorika és kommunikációtan II.2Dr. Balázs Géza [1200700033]
minden tanév tavaszi félév
16876LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév minden félév
16789LGX-143Poimenika szeminárium- Kapcsolatban-szemléletformáló műhelymunka a lelkigondozásról (- Kapcsolatban-szemléletformáló műhelymunka a lelkigondozásról)2Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16790LGX-145Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium 2.1Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
16791LGX-152Gyülekezetpedagógia2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16880LGX-153Katechetika dolgozat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
16792LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16793LGX-158Gyülekezetpedagógia szeminárium3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16881LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
16795LGX-161Gyülekezetépítés2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16796LGX-164Liturgikus magatartás gyakorlata3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév tavaszi félév
16797LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16798LRE-701Darwin, teremtés, megváltás2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
16910LRX-001Bevezetés a filozófiába2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16799LRX-002Filozófiai szövegolvasás2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
16911LRX-101Dogmatörténet2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16800LRX-102Teológiatörténet 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
16801LRX-104A rendszeres teológia forrásai (hitv.) II.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16802LRX-106A teológiai és történeti kutatás módszerei3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
16803LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
16804LRX-112Latin II.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév tavaszi félév
16805LRX-119Latin nyelvi alapvizsga1Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
16806LRX-125Szimbolika II.2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév tavaszi félév
16807LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
16808LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
16809LRX-130Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
16912LRX-131Egyetemes egyháztörténet 13Dr. Korányi András [1200300023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16810LRX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
16811LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
16812LRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
16813LRX-138Levéltári és múzeumi gyakorlat1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
16814LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
16815LRX-140Az újkori misszió múltja és jelene2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
16918LRX-142Dogmatika 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16913LRX-144Etika 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16816LRX-145Etika 22Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16817LRX-146Teológiatörténet II. (18-21. sz.)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16819LRX-148Teológiatörténeti szakszeminárium2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16820LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
16821LRX-150Rendszeres teológiai témák a hitoktatásban2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
16914LRX-151Dogmatika 23Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16822LRX-152Etika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16823LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
16864MBS-122Contextual topics in OT2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
16867MBS-215A Zsidóság kultúrtörténete2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
16835MBS-400Pauline Theology2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
16836MDS-126Szupplikáció és előkészítő tanároknak1Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
időszakos meghirdetés
16837MGE-164Teológiai szakfordítói szeminárium (német)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
16839MGS-002Zongora1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
16840MGS-113Énekkar2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév minden félév
16841MGS-127Alapozó hangképzés és zenei készségfejlesztés (egyéni óra)1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
16842MGS-130Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16875MGS-140Ének1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16887MGS-143Orgona1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16846MGS-144Orgona1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16870MGS-163Liturgikus éneklés2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16847MGS-164Liturgikus éneklés2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16869MGS-400Magyar nyelv külföldi hallgatóknak2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
16868MGS-419Iskolai hospitáció külföldi hallgatóknak 22Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
16849MGS-421Gyülekezeti gyermekszolgálatra felkészítő képzésVezetőképzés (Vezetőképzés)2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
16850MGS-422Fiatalok között – liturgikus, homiletikai és valláspedagógiai lehetőségek és kihívásokIfjúsági munka a Magyarországi Evangélikus Egyházban (Ifjúsági munka a Magyarországi Evangélikus Egyházban)2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16851MGS-423Digitális forradalom és kereszténységInternet, mesterséges intelligencia, digitális világ – gyakorlati teológiai megközelítésben (Internet, mesterséges intelligencia, digitális világ – gyakorlati teológiai megközelítésben)2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
16852MRE-001Ökoteológia2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
16865MRE-303Contextuality of Christianity and contextual theologies2Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
16853MRS-199A római irodalom története az aranykorban2Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
16882MRS-323Metodista egyháztörténet 22Dr. Lakatos Judit [1201100003]
időszakos meghirdetés
16669NYE-103Héber nyelv 16Molnár Lilla [1200500014]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
16670NYE-104Héber nyelv 26Molnár Lilla [1200500014]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
16671NYE-203Görög nyelv 16Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
16672NYE-204Görög nyelv 26Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
16673NYE-302Héber szintentartó 2.2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
16674NYE-402Ógörög szintentartó 2.2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
16735NYE-500A teológiai gondolkodás alapjai6Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16719PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
16720PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16721PGX-101Tanári portfólió2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
16722PGX-102Katekéta portfólió2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16723PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
16724PGX-107Tanári hatékonyság fejlesztése2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
16725PGX-110Hittanári tanítási gyakorlat (általános iskolai)3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16726PGX-201A tanulás pszichológiája2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
16727PGX-206Gyermek- és ifjúságvédelem3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
16728PGX-209Személyiséglélektan3Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
16729PGX-211Valláspszichológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
16730PGX-404Digitális technológiával támogatott tanulás és tanítás2Dr. Papp-Danka Adrienn [1202000006]
minden tanév tavaszi félév
16731PGX-414Pedagógia2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
16732PMX-103Szakmódszertan 3.- középiskolai (- középiskolai)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
16733PMX-104Szakmódszertan 4.- óvodai (- óvodai)3Lacknerné Puskás Sára [1201200036]
minden tanév tavaszi félév
16858PPSZ-007Pedagógia-pszichológia szigorlat0időszakos meghirdetés
16736SZD-201Szakdolgozati konzultáció2minden tanév tavaszi félév
16878SZD-202Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
16737SZD-203Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
16738TAX-100Teológiai alapozó szigorlat0Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16675TBX-105Héber nyelvi szigorlat0Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
16676TBX-108Görög nyelvi szigorlat0Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
16677TBX-143Ószövetségi exegézis 2Jeremiás próféta könyve (Jeremiás próféta könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
16678TBX-153Újszövetségi exegézis 22Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév őszi félév
16679TBX-502Újszövetségi etika2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
16680TBX-509Az ószövetségi kor vallásai2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
16681TBX-510Az újszövetségi kor vallásai2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
16734TGX-156Iskolai hospitáció1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16710TGX-513Teológiai koncepciók az egyházzenében2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
16711TGX-601Istentisztelet és igehirdetés 1.Komplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra (Komplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra)3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
16688TRX-102Dogmatika 23Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
16689TRX-125Vallástörténet3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
16690TRX-127Vallástudományi szeminárium3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév tavaszi félév
16691TRX-135Egyháztörténet szeminárium3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév őszi félév
16859TRX-161Diplomamunka konzultáció5minden tanév minden félév
16949TRX-170Szakirányi szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
16692TRX-51420. századi ökumenikus egyháztörténet2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
16693TRX-515Teológiai antropológia2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16694TRX-516Szakrális művészet2Dr. Zay Balázs [1201000047]
minden tanév tavaszi félév
16915TRX-527Vallás és társadalom 12Kamarás István József [1201000042]
minden tanév őszi félév
16695TRX-528Vallás és társadalom 22Kamarás István József [1201000042]
minden tanév tavaszi félév
16916TRX-529Bioetika3Dr. Szebik Imre [1201100043]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16696TRX-535Gazdaságetika és spiritualitás2Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév tavaszi félév
16697TRX-536Környezetetika2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16698TRX-538Szociáletika3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16699TRX-540Szociáletika szeminárium 23Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
16855ZGX-E-372Magánének 2.1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
16739ZV-001Vizsgatanítás (hittanári)0időszakos meghirdetés
16740ZV-101Vizsgatanítás (KLM)0időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2020-07-07, 28.hét© kodasoft 2001-2020