ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2021/2022. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
18017CBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
18018CBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. László Virgil [1201500034]
Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
minden tanév tavaszi félév
18019CBX-112-2Újszövetségi kortörténet3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
18267CBX-125Ószövetségi írásmagyarázati alapokAlapkérdések és módszerek (Alapkérdések és módszerek)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
18020CBX-126Újszövetségi írásmagyarázati alapok3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
18021CBX-133Ószövetségi teológia- Istenkép, emberkép, etika (- Istenkép, emberkép, etika)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
18022CBX-134Újszövetségi teológia3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18023CBX-137Ószövetségi szemináriumIzrael és a népek (Izrael és a népek)3Pápai Attila [1200700013]
minden tanév tavaszi félév
18024CBX-138Újszövetségi szeminárium3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
18025CBX-140Biblikus szigorlat0Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
18026CDX-402Diakóniai intézménylátogatási gyakorlat1Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
18027CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
18242CDX-408Diakóniai szemlélet a gyülekezetépítésben, nevelésben, iskolai oktatásban3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév tavaszi félév
18220CGX-116Egyházzene3Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18233CGX-141Homiletika hittanároknak2Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév tavaszi félév
18234CGX-147PoimenikaBevezetés a lelkigondozás elméletébe (Bevezetés a lelkigondozás elméletébe)3Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
18029CGX-153Tanítás a gyülekezetben3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18030CGX-165Valláspedagógiai alapismeretek3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
18031CGX-180Gyakorlati teológiai szigorlat0Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18032CGX-264Gyülekezeti gyakorlat5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
18033CGX-300Keresztény spiritualitás (lelkiségtörténet)3Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
18034CRX-112Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18035CRX-114Teológiatörténet 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18036CRX-117-2Rendszeres teológia forrásai4Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
18037CRX-120Etika 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18268CRX-122-2Világvallások3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév tavaszi félév
18038CRX-132Egyetemes egyháztörténet 2.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18039CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
18040CRX-160Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18116EBX-021Ószövetségi teológiaIstenkép – emberkép – etika (Istenkép – emberkép – etika)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
18117EBX-023Újszövetségi teológia3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18118EBX-190Biblikus modulzáró2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
18119EDX-301Tanítási gyakorlat (hittan)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév minden félév
18311EDX-311Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.20Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18120EDX-312Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.20Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18121EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
18122ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
18247HGX-246Reflektív pedagógia szeminárium (Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18244HGX-246-2Összefüggő gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18249HGX-249Egyéni összefüggő szakmai gyakorlat20Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18259HGX-270Egyéni összefüggő iskolai gyakorlat18Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18250HGX-272Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium 2.- Nevelőtanári (- Nevelőtanári)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18123HGX-275NÖsszefüggő egyéni gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
18124HGX-281Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium 2. (Hittanár-nevelő tanár)1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18196LBE-003Társadalom és állampolgári ismeretek2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18125LBE-005A kispróféták könyvei2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18269LBX-003Hermeneutika előadás2Dr. Fabiny Tibor [1200700053]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
18126LBX-023Újszövetségi teológia 1.3Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18127LBX-102Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
Molnár Lilla [1200500014]
Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
minden tanév tavaszi félév
18128LBX-104Héber 2.4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
18129LBX-105Héber nyelvi alapvizsga1Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18130LBX-107Bevezetés a görög nyelvbe 24Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
18131LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
18132LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18133LBX-141Héber szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
18134LBX-144Ószövetségi exegézis 3.- A Zsoltárok könyve (- A Zsoltárok könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18232LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
18135LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18270LBX-152Újszövetségi exegézis 1.2Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
18271LBX-153Újszövetségi exegézis 2.2Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév őszi félév
18136LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
18137LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18309LDX-119Diplomamunka 29minden tanév minden félév
18138LDX-121Lelkigondozói gyakorlat a gyülekezetben7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18139LDX-127Nyári gyakorlat7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
18140LDX-128Kötelező szupplikációk és előkészítők9Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
minden tanév minden félév
18141LDX-131Vizsga-istentisztelet3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18142LDX-132Vizsgatanítás3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18143LDX-133Kontextuális teológia a gyakorlatban4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18144LDX-134Gyülekezeti missziói-diakóniai projekt4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18145LEBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
18146LEBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
18147LEGX-114Egyházzene 1.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18241LEGX-132Homiletika alapismeretek 2.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
18148LEGX-143Poimenika szemináriumBevezetés a lelkigondozói beszélgetés alapjaiba (Bevezetés a lelkigondozói beszélgetés alapjaiba)2Dr. Percze Sándor [1201800002]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18149LEGX-145Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium 2.1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
minden tanév tavaszi félév
18150LEGX-157Valláspedagógia szeminárium3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páros kezdetű tanév őszi félév
18151LEGX-158Gyülekezetpedagógia szeminárium3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18152LERX-102Teológiatörténet 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18153LERX-104A rendszeres teológia forrásai (hitvallási iratok) 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18154LERX-123A vallások világa3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
18155LERX-125Szimbolika(Ökumenika) II. ((Ökumenika) II.)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév tavaszi félév
18156LERX-130Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18157LERX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18158LERX-143Dogmatika 2.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18159LERX-145Etika 2.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18160LERX-146Teológiatörténet II. (18-21. sz.)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18161LGE-401Difficult Questions in Religious Education2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18162LGE-503Zenei alapismeretek kezdőknek2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
18163LGE-601Euchetika - imádságtan2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18164LGX-008Pszichológia II.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
18165LGX-010Pedagógia 2.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18166LGX-116Egyházzene 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18167LGX-136Retorika és kommunikációtan II.2Dr. Hoványi Márton [1202200001]
minden tanév tavaszi félév
18168LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
18169LGX-150Hitoktatási szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18170LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
18171LGX-159Iskolai gyakorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév minden félév
18172LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
18173LGX-161Gyülekezetépítés2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18174LGX-164Liturgikus magatartás gyakorlata3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév tavaszi félév
18231LGX-165Bevezetés a cigánymisszióba2Győri Gábor Dávid [1200500001]
minden tanév tavaszi félév
18175LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
18176LRE-301Luther hite2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18177LRE-702Test és teológia2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18178LRX-002Filozófiai szövegolvasás2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18179LRX-006Szociológia II.2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
18180LRX-106A teológiai és történeti kutatás módszerei3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
18181LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18182LRX-112Latin II.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév tavaszi félév
18183LRX-119Latin nyelvi alapvizsga1Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
18184LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18185LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18186LRX-135Egyháztörténeti szakszeminárium2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
18187LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
18188LRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18189LRX-138Levéltári és múzeumi gyakorlat1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18190LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18191LRX-140Az újkori misszió múltja és jelene2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18272LRX-142Dogmatika 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév őszi félév
18273LRX-143Dogmatika II.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
18192LRX-148Teológiatörténeti szakszeminárium- Dietrich Bonhoeffer etikai öröksége és H. Richard Niebuhr kultúra értelmezése (- Dietrich Bonhoeffer etikai öröksége és H. Richard Niebuhr kultúra értelmezése)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18193LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
18194LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18197MBE-125Beszélgetések az ÚjszövetségrőlÚjszövetségi perikópák elemzése és értelmezése az egyházi év összefüggésében (Újszövetségi perikópák elemzése és értelmezése az egyházi év összefüggésében)2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18198MBE-126Pilinszky 100+ (újszövetségi teológia kérdések Pilinszky János művészetében)2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
időszakos meghirdetés
18199MBE-127Máté evangéliuma2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
időszakos meghirdetés
18283MBS-148The Second Letter of Peter - Text, Exegesis, Theology2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18200MBS-215A Zsidóság kultúrtörténete2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18246MBS-400Pauline Theology2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
18260MEP-401Az iskolai szervezet kommunikációs folyamatai, tanulóközösség és támogatás4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév tavaszi félév
18221MEP-402Gyermekvédelem - Az iskola kapcsolata és lehetőségei4Dr. Hegedűs Judit [1202100107]
minden tanév tavaszi félév
18265MEP-504Kommunikációs készségfejlesztés és konflikuskezelés4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
18266MEP-505Pedagógiai jelenségek, folyamatok kutatása; osztálytermi kutatások4Szabó Zoltán András [1202000117]
minden tanév tavaszi félév
18261MEP-600Mentorálási gyakorlat és szupervízió4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
18222MEP-802Az osztályfőnöki szerep2Dr. Érfalvy Livia [1202100089]
minden tanév tavaszi félév
18251MEP-805Kreativitás és tehetség3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18252MEP-SZD01Záródolgozat / Portfólió5Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18201MGE-164Teológiai szakfordítói szeminárium (német)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
18202MGE-174Szakfordítói szeminárium (angol)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
18203MGS-127Alapozó hangképzés és zenei készségfejlesztés1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
18253MGS-130Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18206MGS-137Ének konzultáció 21Gógl Írisz Eszter [1201900079]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18207MGS-139Ének konzultáció 4.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18208MGS-167Ének konzultáció 4.- metodisták számára (- metodisták számára)1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
18209MGS-168Gyülekezeti énekek kreatív-improvizatív feldolgozása1Németh Csaba [1200700064]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
18210MGS-250Önismeret-istenképeink2Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
18211MGS-388Magánének1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
18212MGS-389Kórus2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
18286MGS-403Magyar nyelv külföldi hallgatóknak 2.2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18284MGS-409Iskolai hospitáció külföldi hallgatóknak2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18285MGS-419Church Schools in Hungary2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18213MGS-431Spirituális önismeret - A lelkészi szolgálatra felkészítő, önismereti szeminárium2Dr. Percze Sándor [1201800002]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
időszakos meghirdetés
18214MGS-432Gyónás evangélikus értelmezésben és gyakorlatban2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18215MGS-433Lelkész leszek!? - kapcsolódás, kommunikáció, spiritualitás2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
időszakos meghirdetés
18216MRS-124Haladó latin2Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
18217MRS-199A római irodalom története az aranykorban2Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
18263MRS-213Vallásteológia a rendszeres teológia kontextusában2Kocsis Péter [1201500019]
időszakos meghirdetés
18218MRS-335Metodista gyakorlat - Tanítványság kiscsoportokban2Gyurkó Donát Sámuel [1200800095]
időszakos meghirdetés
18240MRS-379Magyar egyháztörténelem idegen nyelven 22Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
18219MRS-388Módszertani gyakorlatok (Bevezetés az interjúkészítésbe és elemzésbe)2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
időszakos meghirdetés
18264MRS-389Rendszeres teológiai témák az igehirdetésben2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
időszakos meghirdetés
18041NYE-103Héber nyelv 1.6Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18223NYE-104Héber nyelv 2.6Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18042NYE-203Görög nyelv 1.6Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18043NYE-204Görög nyelv 2.6Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18044NYE-302Héber szintentartó 2.2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18045NYE-402Ógörög szintentartó 22Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18046NYE-500A teológiai gondolkodás alapjai6Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18047PD-100-2Projektdolgozat 2.5Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
18048PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
18049PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18235PGX-101Tanári portfólió és védése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18050PGX-102Katekéta portfólió2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18195PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18236PGX-106Nevelőtanári tanítási gyakorlat2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
időszakos meghirdetés
18051PGX-107Tanári hatékonyság fejlesztése2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
18052PGX-110Hittanári tanítási gyakorlat (általános iskolai)3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18053PGX-201A tanulás pszichológiája2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
18237PGX-206Gyermek- és ifjúságvédelem3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18274PGX-207Szocializáció I. (egyéni)2Seben Glória [1200800086]
minden tanév őszi félév
18054PGX-209Személyiséglélektan3Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
18055PGX-211Valláspszichológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
18056PGX-404Digitális technológiával támogatott tanulás és tanítás2Dr. Papp-Danka Adrienn [1202000006]
minden tanév tavaszi félév
18248PGX-414Pedagógia2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18057PMX-103Középiskolai szakmódszertan (hittanári)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
18058PMX-104Szakmódszertan 4.- Óvodai (- Óvodai)3Zsugyel-Klenovics Katalin [1199700022]
minden tanév tavaszi félév
18059PPSZ-007Pedagógia-pszichológia szigorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
18060SZD-001Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
18061SZD-202Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
18062SZD-203Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
18224SZDM-105Szupervíziós esetek a Bibliában3Dr. Percze Sándor [1201800002]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18063SZDM-115Felekezeti alapismeretek 1.- Szimbolika (Ökumenika) (- Szimbolika (Ökumenika))2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
időszakos meghirdetés
18064SZDM-116Felekezeti alapismeretek 2.- Felekezetszerűség és ökumenicitás az egyházzenében (- Felekezetszerűség és ökumenicitás az egyházzenében)1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18065SZDM-117Teológiai antropológia3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18243SZDM-120Életesemények fejlődéslélektani és valláspedagógiai megközelítése3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18066SZDM-202Spirituális önismeret 2.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18067SZDM-204Spirituális önismeret 4.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18068SZDM-211Szociáletikai szempontok a diakóniában3Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18262SZDM-222Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 2.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18069SZDM-230Spiritualitás és hivatásgondozás a diakóniában- Teológiai reflexiók és gyakorlati impulzusok a diakónia és spiritualitás összekapcsolásához (- Teológiai reflexiók és gyakorlati impulzusok a diakónia és spiritualitás összekapcsolásához)3Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18070SZDM-231A mentori segítő kapcsolat alapjai4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18071SZDM-233Kommunikáció és konfliktuskezelés3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
időszakos meghirdetés
18225SZDM-237Döntéstámogatás és változáskezelés a mentori kapcsolatban és a szupervízióban4Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18239SZDM-411A MEE diakóniai intézményrendszere 2.- Szolgáló közösség (- Szolgáló közösség)4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
18073SZDM-422Diakóniai mentori esetmegbeszélő csoport 2.4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18074SZDM-432Tanszupervízió 2.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18075SZDM-452Szupervízió terepgyakorlat 2.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18076SZDM-500Csoportzáró tréning6Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18245SZDM-SZD01Szakdolgozat konzultáció5Vizsolyi Ákos [1202000115]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18077TAX-100Teológiai alapozó szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
időszakos meghirdetés
18078TBX-105Héber nyelvi szigorlat0Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18226TBX-108Görög nyelvi szigorlat0Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
18079TBX-125Ószövetségi teológia szeminárium2Molnár Lilla [1200500014]
Mészáros Ildikó [1201400033]
időszakos meghirdetés
18080TBX-135Újszövetségi teológia szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
18081TBX-143Ószövetségi exegézis 2.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
18082TBX-153Újszövetségi exegézis 2.2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
18275TBX-154Újszövetségi exegézis 3.3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18083TBX-159Perikópa-exegézis gyakorlat- Újszövetségi (- Újszövetségi)1Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18290TBX-501Az Ótestamentum etikája2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Pápai Attila [1200700013]
minden tanév őszi félév
18084TBX-502Újszövetségi etika2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18085TBX-509Az ószövetségi kor vallásai2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
18086TBX-510Az újszövetségi kor vallásai2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
18087TGX-151Gyülekezetpedagógia3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18088TGX-156Iskolai gyakorlat1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18089TGX-161Gyülekezetépítés2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18238TGX-505Poimenika- Bevezetés a lelkigondozás elméletébe (- Bevezetés a lelkigondozás elméletébe)4Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18090TGX-509Hátrányos helyzetű csoportok missziója2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18091TGX-513Teológiai koncepciók az egyházzenében2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18092TGX-601Istentisztelet és igehirdetés – az istentisztelet teológia alapjaiKomplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra (Komplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra)3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18093TGX-604Istentisztelet és igehirdetés 4.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
18094TRX-102Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18095TRX-105Etika 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
időszakos meghirdetés
18096TRX-127Vallástudomány3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
18276TRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
18277TRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
18097TRX-150Az evangélikus egyház kontextuális hitvallásossága2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18098TRX-152Hitoktatási szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18099TRX-505Az istenkép keresése és változásai az egyháztörténetben2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18100TRX-51420. századi ökumenikus egyháztörténet2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18101TRX-517Szakrális terek3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18102TRX-532A teremtettség védelme2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
18103TRX-540Szociáletika szeminárium 2Dietrich Bonhoeffer etikai öröksége és H. Richard Niebuhr kultúra értelmezése (Dietrich Bonhoeffer etikai öröksége és H. Richard Niebuhr kultúra értelmezése)3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18278ZGX-E-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
18104ZGX-E-113Egyházi ének 3.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18105ZGX-E-169Alapozó szigorlat0Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18106ZGX-E-334Magyar zenetörténet2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18107ZGX-E-344Karvezetés 4.2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
18227ZGX-E-354Orgona 4.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18108ZGX-E-364Liturgikus orgonajáték 4.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév tavaszi félév
18228ZGX-E-367Orgonaismeret2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18109ZGX-E-372Magánének 2.1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
18110ZGX-E-378Zongora 4.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév tavaszi félév
18111ZGX-E-384Szolfézs-zeneelmélet 4.2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18112ZGX-E-394Partitúraolvasás-continuo 4.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév tavaszi félév
18229ZGX-E-398Egyházzenei gyakorlat 1.3Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18113ZGX-E-412Kórus 2.1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
18230ZGX-E-434Liturgikus éneklés 4.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18114ZV-001Vizsgatanítás (Hittanári)0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18115ZV-101Vizsgatanítás (KLM)0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18254ZV-301Bemutató foglalkozás (Nevelőtanári)0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2022-08-10, 32.hét© kodasoft 2001-2022