ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2021/2022. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
17656CBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.- A Tóra és a történeti könyvek (- A Tóra és a történeti könyvek)4Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
17657CBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
17658CBX-111-2Ószövetségi kortörténet3Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
17659CBX-125Ószövetségi írásmagyarázati alapokAlapkérdések és módszerek (Alapkérdések és módszerek)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
17904CBX-126Újszövetségi írásmagyarázati alapok3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
17660CBX-129-2A bibliai hermeneutika alapjai3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
17661CBX-131Ószövetségi írásmagyarázatExodus könyve (Exodus könyve)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17866CBX-132Újszövetségi írásmagyarázat3Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
páros kezdetű tanév őszi félév
17905CBX-134Újszövetségi teológia3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17662CDX-401Diakóniai alapvetés- ószövetségi és újszövetségi alapok (- ószövetségi és újszövetségi alapok)4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév tavaszi félév
17663CDX-403Diakóniatörténet3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév őszi félév
17664CDX-404Diakóniai célcsoportok és intézményhálózat3Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
17665CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
17906CDX-408Diakóniai szemlélet a gyülekezetépítésben, nevelésben, iskolai oktatásban3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév tavaszi félév
17907CGX-116Egyházzene3Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17876CGX-121Istentisztelet-teológiai alapismeretekAz istentisztelet mint összművészeti alkodás (Az istentisztelet mint összművészeti alkodás)3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév őszi félév
17666CGX-151A gyakorlati teológia alapjai3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
17908CGX-165Valláspedagógiai alapismeretek3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
17667CGX-166Valláspedagógia (bibliadidaktika)4Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17668CGX-169Valláspedagógia szeminárium3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
17669CGX-180Gyakorlati teológiai szigorlat0Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
17670CGX-214Önismeret2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
17671CGX-264Gyülekezeti gyakorlat5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
17672CRX-105-2Bevezetés a teológia irodalmába3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
17673CRX-111Dogmatika 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
17674CRX-113Teológiatörténet 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
17675CRX-119Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
17909CRX-120Etika 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17676CRX-123A vallások világa3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
17867CRX-127Felekezeti ismeretek3Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
17910CRX-127Szimbolika3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
17677CRX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
17678CRX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17679CRX-135Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
17680CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
17681CRX-160Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
17859EBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.A Tóra és a történeti könyvek (A Tóra és a történeti könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
17761EBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
17762EBX-112Újszövetségi kortörténet2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17763EBX-122Az Ószövetség magyarázataA prófétai iratok (A prófétai iratok)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
17764EBX-190Biblikus modulzáró2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
17890EDX-201Szakdolgozat konzultáció1minden tanév minden félév
17889EDX-311Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.20Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17795EGX-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
17799EGX-131Homiletika alapismeretek 1.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
17877EGX-142Poimenika2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17911EGX-143Poimenika szemináriumKapcsolatban - szemléletformáló műhelymunka a lelkigondozásról különös tekintettel a hitoktatás kontextusára (Kapcsolatban - szemléletformáló műhelymunka a lelkigondozásról különös tekintettel a hitoktatás kontextusára)2Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
minden tanév tavaszi félév
17829EGX-151Valláspedagógia ea.3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17800EGX-152Gyülekezetpedagógia2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17801EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
17785EGX-201Szakdolgozati konzultáció2időszakos meghirdetés
17885ERX-103A rendszeres teológia forrásai (hitv.) 12Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
17811ERX-124Szimbolika 1. (ökumenika)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
17786ERX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17886ERX-142Dogmatika 1. ea.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév őszi félév
17787ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
17888HGX-280Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium 1. (Hittanár-nevelő)1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17765LBE-161Újszövetségi etika2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
17766LBX-003Hermeneutika előadás2Dr. Fabiny Tibor [1200700053]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17860LBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.- A Tóra és a történeti könyvek (- A Tóra és a történeti könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
17767LBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
17912LBX-021Ószövetségi teológia 1.Istenkép - emberkép - etika (Istenkép - emberkép - etika)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
17768LBX-103Héber 1.Az Ószövetség nyelve. (Az Ószövetség nyelve.)4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
17870LBX-106Bevezetés a görög nyelvbe 14Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév őszi félév
17770LBX-112Újszövetségi kortörténet2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17771LBX-129A bibliai hermeneutika alapjai proszeminárium2Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
17772LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
17913LBX-143Ószövetségi exegézis 2.Deuteroézsaiás (Deuteroézsaiás)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17914LBX-144Ószövetségi exegézis 3.A Zsoltárok könyve (A Zsoltárok könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17773LBX-145Ószövetségi szakszemináriumJeruzsálem: kövek, szövegek és teológia. (Jeruzsálem: kövek, szövegek és teológia.)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17774LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17775LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
17871LBX-151Görög szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
17776LBX-152Újszövetségi exegézis 1.2Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17868LBX-155Újszövetségi szakszemináriumJános három levele (János három levele)2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév minden félév
17777LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév minden félév
17778LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
17779LDX-122Tanítás a gyülekezetben7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
17780LDX-123Igehirdetés a gyülekezetbenIstentiszteleti és igehirdetési gyakorlat (Istentiszteleti és igehirdetési gyakorlat)7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
17781LDX-124Gyülekezeti adminisztráció, pénzügyek, pályázati ismeretek5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17782LDX-125Nyári gyakorlat10Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
18002LEGX-144Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium I.1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
minden tanév őszi félév
17802LGE-201Művészettörténet2Dr Harmati Béla László [1200700036]
minden tanév őszi félév
17788LGE-203A hazai egyháztörténet történelmi és irodalomtörténeti megalapozása2Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
17803LGE-603Gyakorlati ekkleziológiaAz egyház anyánk és keresztünk (Az egyház anyánk és keresztünk)2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
17831LGX-007Pszichológia I.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
17832LGX-009Pedagógia I.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17797LGX-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
17798LGX-115Egyházzene 2.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
17804LGX-130Hospitációs alapgyakorlat1Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
17805LGX-131Homiletika alapismeretek 1.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
17806LGX-135Retorika és kommunikációtan I.2Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina [1202100004]
minden tanév őszi félév
17878LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
17879LGX-142Poimenika előadás2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17833LGX-151Valláspedagógia ea2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17808LGX-152Gyülekezetpedagógia2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17834LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17835LGX-159Iskolai gyakorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév minden félév
17809LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
17915LGX-163Liturgika előadás2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév őszi félév
17810LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
17812LRE-703Szépirodalom, szociográfia, szociológia2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
időszakos meghirdetés
17813LRX-001Bevezetés a filozófiába2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
17814LRX-004Szociológia I.2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév őszi félév
17789LRX-005Bevezetés a jogi gondolkodásba2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
17815LRX-101Dogmatörténet2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
17864LRX-103A rendszeres teológia forrásai 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
17816LRX-105Bevezetés a teológia irodalmába2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
17817LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
17790LRX-111Latin I.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
17818LRX-124Szimbolika 1. (Ökumenika)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
17819LRX-126Vallástudományi szakszeminárium1Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
17820LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
17821LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
17791LRX-131Egyetemes egyháztörténet 13Dr. Korányi András [1200300023]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17792LRX-133Patrisztikus szövegolvasás2Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
17793LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
17884LRX-138Levéltári és múzeumi gyakorlat1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17794LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
17822LRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
17823LRX-142Dogmatika 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév őszi félév
17824LRX-143Dogmatika II.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17825LRX-147Rendszeres teológiai szakszemináriumAz emberi szexualitástól a szexuális erőszakig - teológiai reflexiók, válaszkísérletek, megfontolások (Az emberi szexualitástól a szexuális erőszakig - teológiai reflexiók, válaszkísérletek, megfontolások)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
17826LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
17916LRX-152Etika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17827LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
17838MBS-103A zsidó Jézus2Dr. Fabiny Tamás [1199900012]
időszakos meghirdetés
17839MBS-107Szigorlati héber szövegolvasás- (-)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
17891MEP-101A pedagógusképzés aktuális kérdései2Nagy Krisztina [1202100148]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17892MEP-102A mentorpedagógus szerepe és feladatai2Nagy Krisztina [1202100148]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17896MEP-201A gyakorlatvezetés pszichológiai és szociológiai szempontjai4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17897MEP-301Új szaktudományos és neveléstudományi eredmények4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
17898MEP-302A kompetenciaalapú tanulás támogatása, új szakmódszertan4Dr. Érfalvy Livia [1202100089]
Lencse Máté János [1202100128]
Lencse-Csík Orsolya [1202100129]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17893MEP-501Professzionalizálódás, a reflektivitás fejlesztésének lehetőségei. A portfólió3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17894MEP-502Stabilitás, változás és önismeret tréning. Identitás és szakmaiság.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
17899MEP-503Pedagógiai folyamatok, tevékenységek és a tanítási óra elemzése4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17895MEP-801Felnőttkori tanulás és tanítás, IKT technikák5Lévai Dóra [1202100109]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17840MGE-164Teológiai szakfordítói szeminárium (német)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17841MGE-174Szakfordítói szeminárium (angol)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17842MGS-001Zongora1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
17843MGS-129Alapozó hangképzés és zenei készségfejlesztés (egyéni óra)1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
17844MGS-130Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17845MGS-131Ének konzultáció 1.1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
17846MGS-140Ének konzultáció 3.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
17847MGS-142Orgona1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Németh Csaba [1200700064]
minden tanév minden félév
17848MGS-147Liturgikus orgonajáték1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
17849MGS-162Liturgikus éneklés2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17850MGS-364Könnyűzenei és jazz alapismeretek1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
17851MGS-388Magánének1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
17852MGS-389Kórus2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
17902MGS-400Magyar nyelv külföldi hallgatóknak2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17853MGS-416Bevezetés a releváns missziológiába, valamint a gyülekezetplántálás és „reanimálás” teológiai szemléletébe és gyakorlati kérdéseibe2Gáncs Péter [1201800001]
időszakos meghirdetés
17901MGS-420Diakónia szeminárium külföldi hallgatóknak2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17880MGS-425Az egyházi vezetés - A \"Kybernetika\" alapismereteki - a gyülekezetvezetéstől az intézményvezetésen át az egyházvezetésigSzolgáló vezetés (Szolgáló vezetés)2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
17854MGS-427Esztétikai hermenutika2Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina [1202100004]
időszakos meghirdetés
17855MGS-428Lelkiségtörténet- Lelki és szellemi kalandtúra a kereszténység titkos kincsestárában (- Lelki és szellemi kalandtúra a kereszténység titkos kincsestárában)2Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
17920MGS-429Questions and Answers on the First Letter of Peter2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
17922MGS-430On religion - an audience centered communication of systematic theology2Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
17856MRE-001Ökoteológia2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
17682MRS-001Filozófiatörténet szeminárium4Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
17683MRS-150Evangélikus örökség- múzeumlátogatási gyakorlat (- múzeumlátogatási gyakorlat)3Dr Harmati Béla László [1200700036]
időszakos meghirdetés
17857MRS-329Metodista egyházismeret 12Khaled-Abdo László [1200400003]
időszakos meghirdetés
17858MRS-368Magyar egyháztörténelem idegen nyelven 1Középkor és reformáció (Középkor és reformáció)2Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
17684NYE-301Héber szintentartó 1.- (-)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
17872NYE-401Ógörög szintentartó 12Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
17685PD-100-1Projektdolgozat 1.2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
17686PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
17687PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17688PGX-101Tanári portfólió2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17689PGX-102Katekéta portfólió2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17690PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17691PGX-106Nevelőtanári tanítási gyakorlat2Nagy Krisztina [1202100148]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17693PGX-200Fejlődéslélektan2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
17836PGX-203NEsetmegbeszélés1Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
17694PGX-207Szocializáció I. (egyéni)2Seben Glória [1200800086]
minden tanév őszi félév
17695PGX-208Szocializáció II. (családi)2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
17696PGX-212Pszichopatológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
17697PGX-401Aktuális neveléstudományi kérdések és problématörténet2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17698PGX-402Pedagógiai tapasztalatok és a gyermek megismerése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17699PGX-403A tanulás támogatása3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17700PGX-405Iskolák és tanulóközösségek2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17701PGX-406Pedagógusként az iskola világában2Nagy Krisztina [1202100148]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17837PGX-406NPedagógusként az iskola világában2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17702PMX-101Szakmódszertan 1.- általános iskolai (- általános iskolai)3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
17703PMX-102Szakmódszertan 2.- új pedagógiai módszerek (- új pedagógiai módszerek)3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17704PMX-103Szakmódszertan 3.- középiskolai (- középiskolai)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév tavaszi félév
17705PMX-105Szakmódszertan 5.- nevelőtanári (- nevelőtanári)3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17706PPSZ-007Pedagógia-pszichológia szigorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
17707SZD-101Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
17708SZD-201Szakdolgozati konzultáció2minden tanév tavaszi félév
17709SZD-202Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
17710SZDM-101A Biblia világa társadalomtudományos közegben 1.2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
17711SZDM-102A Biblia világa társadalomtudományos közegben 2.2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
időszakos meghirdetés
17712SZDM-130Bevezetés a diakónia tudományábaDiakónia bibliai és teológiai alapvetése és a diakónia története vázlatosan (Diakónia bibliai és teológiai alapvetése és a diakónia története vázlatosan)3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
17713SZDM-140Csoportdinamikai ismeretek5Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
időszakos meghirdetés
17714SZDM-201Spirituális önismeret 1.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
időszakos meghirdetés
17715SZDM-203Spirituális önismeret 3.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
17716SZDM-212Gondozásetika - A szupervízió és a diakóniai mentori tevékenység etikai kérdései3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
időszakos meghirdetés
17717SZDM-221Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 1.2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
17718SZDM-223Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 3.- Zeneterápia és a zene, mint eszköz az életminőség javításában (- Zeneterápia és a zene, mint eszköz az életminőség javításában)2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17861SZDM-235A szupervízió története, szemlélete és módszertana5Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
17862SZDM-236Szupervízió, mint folyamat5Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
17719SZDM-240Szervezetismeret és közösségvezetés az egyházban és a diakóniában4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
17720SZDM-400Csoportalakuló tréning6Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
17721SZDM-410A MEE diakóniai intézményrendszere 1.4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
17722SZDM-421Diakóniai mentori esetmegbeszélő csoport 1.4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
17723SZDM-431Tanszupervízió 1.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
17724SZDM-451Szupervízió terepgyakorlat 1.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
17725TBX-003Bibliai hermeneutika3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
17726TBX-124Ószövetségi teológia3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
17873TBX-134Újszövetségi teológia3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
17727TBX-141Ószövetségi szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
17728TBX-142Ószövetségi exegézis 1.Exodus könyve (Exodus könyve)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
17729TBX-144Ószövetségi exegézis 33Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
17874TBX-145Az Újszövetség teológiai hangsúlyainak exegetikai vizsgálata2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
17730TBX-149Perikópa-exegézis gyakorlatószövetségi (ószövetségi)1Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Molnár Lilla [1200500014]
Pápai Attila [1200700013]
időszakos meghirdetés
17875TBX-151Újszövetségi szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
17731TBX-152Újszövetségi exegézis 1.3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17917TBX-153Újszövetségi exegézis 2.2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
17865TBX-154Újszövetségi exegézis 33Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17732TBX-156Újszövetségi szakszeminárium 13Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
17733TBX-501Az Ótestamentum etikája2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Pápai Attila [1200700013]
minden tanév őszi félév
17734TBX-511Bibliai régészet- (-)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
17735TBX-525Metodológia 22Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
17736TGX-516Egyházzene3Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17882TGX-602Istentisztelet és igehirdetés 2.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17869TGX-603Istentisztelet és igehirdetés 3.3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
17737TRX-101Dogmatika 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17918TRX-102Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17738TRX-104Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
időszakos meghirdetés
17739TRX-111Teológiai latin2Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
17740TRX-124Interkulturális teológia3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
17741TRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
17742TRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
17743TRX-151A rendszeres teológia aktuális kihívásai2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
17744TRX-505Az istenkép keresése és változásai az egyháztörténetben2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
17745TRX-515Teológiai antropológia2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17746ZGX-E-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
17747ZGX-E-112Egyházi ének 2.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
17748ZGX-E-332Zenetörténet 2.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév őszi félév
17749ZGX-E-335Egyházzeneirodalom - kórusirodalom2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
17750ZGX-E-343Karvezetés 3.2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév őszi félév
17751ZGX-E-353Orgona 3.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
17752ZGX-E-363Liturgikus orgonajáték 3.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
17753ZGX-E-371Magánének 1.1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév őszi félév
17754ZGX-E-377Zongora 3.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
17755ZGX-E-383Szolfézs-zeneelmélet 3.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév őszi félév
17756ZGX-E-393Partitúraolvasás-continuo 3.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
17757ZGX-E-411Kórus 1.1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév őszi félév
17758ZGX-E-433Liturgikus éneklés 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
17759ZV-001Vizsgatanítás (hittanári)0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17903ZV-101Vizsgatanítás (KLM)0időszakos meghirdetés
17760ZV-301Bemutató foglalkozás (nevelőtanári)0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2021-12-03, 48.hét© kodasoft 2001-2021