ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2023/2024. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
18938CBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.- A Tóra és a történeti könyvek (- A Tóra és a történeti könyvek)4Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév őszi félév
19195CBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18939CBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
19196CBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
minden tanév tavaszi félév
18940CBX-111-2Ószövetségi kortörténet3Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
18941CBX-125Ószövetségi írásmagyarázati alapokAlapkérdések és módszerek (Alapkérdések és módszerek)3Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
18942CBX-129-2A bibliai hermeneutika alapjai3Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
18943CBX-131Ószövetségi írásmagyarázatExodus könyve (Exodus könyve)3Molnár Lilla [1200500014]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
18944CBX-132Újszövetségi írásmagyarázat3Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
páros kezdetű tanév őszi félév
18945CDX-402Diakóniai intézménylátogatási gyakorlat1Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
18946CDX-404Diakóniai célcsoportok és intézményhálózat3Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
18947CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
18948CGX-121Istentisztelet-teológiai alapismeretekAz istentisztelet mint összművészeti alkotás (Az istentisztelet mint összművészeti alkotás)3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév őszi félév
18949CGX-151A gyakorlati teológia alapjai3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
18950CGX-166Valláspedagógia (bibliadidaktika)4Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18951CGX-167Gyülekezetépítés3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
18952CGX-169Valláspedagógia szeminárium3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
18953CGX-180Gyakorlati teológiai szigorlat0Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18954CGX-214Önismeret2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
18955CGX-264Gyülekezeti gyakorlat5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
18956CGX-300Keresztény spiritualitás (lelkiségtörténet)3Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
18957CRX-105-2Bevezetés a teológia irodalmába3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
18958CRX-111Dogmatika 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18959CRX-113Teológiatörténet 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
19197CRX-114Teológiatörténet 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19198CRX-117-2Rendszeres teológia forrásai4Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
18960CRX-119Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
18961CRX-123A vallások világa3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
18962CRX-127Felekezeti ismeretek3Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
18963CRX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
19199CRX-132Egyetemes egyháztörténet 2.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18964CRX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18965CRX-135Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18966CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
18967CRX-160Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
19060EBX-021Ószövetségi teológiaIstenkép – emberkép – etika (Istenkép – emberkép – etika)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
19061EBX-142Az Ószövetség magyarázataGenezis könyve (Genezis könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
19062EBX-160Biblikus modulzáró1Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
19173EDX-201Szakdolgozat konzultáció1minden tanév minden félév
19063EDX-301Tanítási gyakorlat (hittan)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév minden félév
18968EDX-311Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.20Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19064EDX-311Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.20Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19065EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
19066ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
19067ERX-170Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró1Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
19215foglalásfoglalásTanTitk [1196100001]
időszakos meghirdetés
18969HGX-246Reflektív pedagógia szeminárium (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18970HGX-249Egyéni összefüggő szakmai gyakorlat20Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév tavaszi félév
18971HGX-271Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium- Hittanári (- Hittanári)2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18972HGX-272Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium 2.- nevelőtanári (- nevelőtanári)2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
időszakos meghirdetés
19068HGX-275NÖsszefüggő egyéni gyakorlatot Pedagkísérő pedagógia-pszichológia szeminárium1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19069HGX-280Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium 1. (Hittanár-nevelő)1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
19175LBE-005A kispróféták könyvei2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
19070LBX-003Hermeneutika előadás2Dr. Fabiny Tibor [1200700053]
Horváth Orsolya [1201100029]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
19071LBX-021Ószövetségi teológia 1.- Istenkép, emberkép, etika (- Istenkép, emberkép, etika)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
19073LBX-103Héber 1.Az Ószövetség nyelve. (Az Ószövetség nyelve.)4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
19074LBX-106Bevezetés a görög nyelvbe 14Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
minden tanév őszi félév
19075LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
19076LBX-129A bibliai hermeneutika alapjai proszeminárium2Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
19077LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
19200LBX-144Ószövetségi exegézis 3.- A Zsoltárok könyve (- A Zsoltárok könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19078LBX-145Ószövetségi szakszemináriumNépek, kultúrák és intézmények az Ószövetségben (Népek, kultúrák és intézmények az Ószövetségben)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
19079LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
19080LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév minden félév
19081LBX-151Görög szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
19082LBX-152Újszövetségi exegézis 1.2Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
19083LBX-155Újszövetségi szakszeminárium2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
19084LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
19085LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
19086LDX-127Nyári gyakorlat7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
19087LDX-142Tanítás a gyülekezetben9Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
19088LDX-143Igehirdetés a gyülekezetben9Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
19089LDX-151Gyülekezeti adminisztráció, pénzügyek, pályázati ismeretek7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
19090LEBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.- A Tóra és a történeti könyvek (- A Tóra és a történeti könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
19091LEBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
19093LEBX-112Újszövetségi kortörténet2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
19094LEGX-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Pap Kinga Marjatta [1202200046]
minden tanév őszi félév
19095LEGX-131Homiletika alapismeretek 1.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
19096LEGX-142Poimenika előadásÚton a lelkigondozói egyház felé (Úton a lelkigondozói egyház felé)2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
19097LEGX-144Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium I.1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
minden tanév őszi félév
19098LEGX-151Valláspedagógia2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
19099LEGX-152Gyülekezetpedagógia2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19100LERX-101Dogmatörténet3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
19101LERX-103A rendszeres teológia forrásai (hitvallási iratok) 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
19102LERX-124Szimbolika 1. (Ökumenika)2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
19103LERX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
19104LERX-142Dogmatika 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
19105LERX-144Etika 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
19152LGE-201Művészettörténet2Dr Harmati Béla László [1200700036]
minden tanév őszi félév
19106LGX-007Pszichológia 1.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
19107LGX-009Pedagógia 1.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
19108LGX-115Egyházzene 2.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév őszi félév
19109LGX-130Hospitációs alapgyakorlat1Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
19110LGX-135Retorika és kommunikációtan I.2Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina [1202100004]
minden tanév őszi félév
19111LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
19112LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
19113LGX-159Iskolai gyakorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév minden félév
19114LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
19185LGX-163Liturgika előadás2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév őszi félév
19115LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
19116LRX-001Bevezetés a filozófiába2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
19117LRX-004Szociológia 1.2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév őszi félév
19118LRX-005Bevezetés a jogi gondolkodásba2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
19119LRX-105Bevezetés a teológia irodalmába2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
19120LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
19121LRX-111Latin I.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
19122LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
19123LRX-128Vallástudományi szakszeminárium3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
19124LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
19125LRX-133Patrisztikus szövegolvasás2Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
19126LRX-135Egyháztörténeti szakszeminárium2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
19127LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
19128LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
19129LRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
19130LRX-147Rendszeres teológiai szakszemináriumGlobális etikai kérdések partikuláris olvasatai (Globális etikai kérdések partikuláris olvasatai)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
19131LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
19132LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
19153MBS-133Biblián kívüli héber szövegek olvasása2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
19154MBS-150Zsidó és keresztény hit és bibliaértelmezés2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18973MEP-101A pedagógusképzés aktuális kérdései2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév őszi félév
18974MEP-102A mentorpedagógus szerepe és feladatai2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév őszi félév
18975MEP-201A gyakorlatvezetés pszichológiai és szociológiai szempontjai4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18976MEP-301Új szaktudományos és neveléstudományi eredmények4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
18977MEP-302A kompetenciaalapú tanulás támogatása, új szakmódszertan4Dr. Érfalvy Livia [1202100089]
Lencse Máté János [1202100128]
Lencse-Csík Orsolya [1202100129]
minden tanév őszi félév
18978MEP-501Professzionalizálódás, a reflektivitás fejlesztésének lehetőségei. A portfólió3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18979MEP-502Stabilitás, változás és önismeret tréning. Identitás és szakmaiság.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
18980MEP-503Pedagógiai folyamatok, tevékenységek és a tanítási óra elemzése4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
18981MEP-801Felnőttkori tanulás és tanítás, IKT technikák5Lévai Dóra [1202100109]
minden tanév őszi félév
19058MEP-802Az osztályfőnöki szerep2Dr. Érfalvy Livia [1202100089]
minden tanév tavaszi félév
19155MGS-111Énekkar2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19156MGS-130Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
19157MGS-131Ének konzultáció 1.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Pap Kinga Marjatta [1202200046]
időszakos meghirdetés
19159MGS-140Ének konzultáció 3.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19160MGS-142Orgona1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév minden félév
19161MGS-147Liturgikus orgonajáték1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19188MGS-149Liturgikus orgonajáték1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19162MGS-220Szatanologia helyett szoteriologia - új élet a gonosz árnyékában2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
19163MGS-221Bevezetés a misszió teológiájába, a missziói teológiába „Kifelé a csigaházból – csak az lehet belül, aki kívül van” (Martin Werlen)2Gáncs Péter [1201800001]
időszakos meghirdetés
19164MGS-222Teológiai reflexiók D. Sölle verseiben2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19165MGS-4381 Peter - An Exegetical Approach (Angol nyelvű kurzus)3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
19166MGS-439The Unusually Blessed and Beautiful Sermons of Barbara Brown Taylor - A Sermon Lab for Spiritual Exploration3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
19167MGS-440Perspectives and Dilemmas on Christian Education3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
19134MHK-001Csoportalakuló tréning1Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
Seben Glória [1200800086]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
19135MHK-101Szociológiai alapismeretek 1.3Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév őszi félév
19136MHK-112Társadalmi kérdések a Bibliában3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
19137MHK-113A közösség teológiai aspektusai2Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
19138MHK-211Lélektan 1. - Fejlődéslélektan2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
19139MHK-212Lélektan 2. - CsaládlélektanA családi struktúra alapvető fogalmai, a rendszer pszichodinamikája és működésének felmérése (A családi struktúra alapvető fogalmai, a rendszer pszichodinamikája és működésének felmérése)2Kissné Viszket Mónika Ilona [1202300111]
minden tanév őszi félév
19140MHK-301Spirituális önismeret 1.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
Seben Glória [1200800086]
minden tanév őszi félév
19145MHK-411Mentálhigiénés alapismeretek és segítő kapcsolat alapjai3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
19141MHK-501Társadalmi önismeret 1.3Kovai Cecilia [1202100145]
Dr. Mészáros György [1202300110]
minden tanév őszi félév
19142MHK-811Társadalomtudományi módszertan 1.3Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
19143MHSZ-100Társadalomtörténetegalizáló kurzus (egalizáló kurzus)8Dr. Németh Krisztina [1202000075]
időszakos meghirdetés
19144MHSZ-200Pszichológia szintetizáló kurzus8Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
19151MHSZ-300Pedagógia szintetizáló kurzus8Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19168MRE-002Ökoteológia 2. (Angol nyelvű kurzus)3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18983MRS-001Filozófiatörténet szeminárium3Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18984MRS-150Evangélikus örökség- múzeumlátogatási gyakorlat (- múzeumlátogatási gyakorlat)3Dr Harmati Béla László [1200700036]
időszakos meghirdetés
19169MRS-220Pilinszky ökumenikus teopoézisa2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
időszakos meghirdetés
19171MRS-333Metodista dogmatika 1.John Wesley teológiája 1. (John Wesley teológiája 1.)2Kovács Zoltán Mihály [1200100008]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18985NYE-301Héber szintentartó 1.- (-)2Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
18986NYE-401Ógörög szintentartó 12Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
időszakos meghirdetés
18987PD-100-1Projektdolgozat 1.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19172PD-200-1Projektdolgozat 1.1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18988PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
18989PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18990PGX-101Tanári portfólió és védése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18991PGX-102Katekéta portfólió2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18992PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18993PGX-106Nevelőtanári tanítási gyakorlat2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
időszakos meghirdetés
18994PGX-200Fejlődéslélektan2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
19133PGX-203NEsetmegbeszélés1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
18995PGX-206Gyermek- és ifjúságvédelem3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18996PGX-207Szocializáció I. (egyéni)2Seben Glória [1200800086]
minden tanév őszi félév
18997PGX-208Szocializáció II. (családi)2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
18998PGX-212Pszichopatológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
18999PGX-401Aktuális neveléstudományi kérdések és problématörténet2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
19000PGX-402Pedagógiai tapasztalatok és a gyermek megismerése2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév őszi félév
19001PGX-403A tanulás támogatása3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
19002PGX-405Iskolák és tanulóközösségek2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
19003PGX-406Pedagógusként az iskola világában2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév őszi félév
19004PMX-101Általános iskolai szakmódszertan (hittanári)3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
19005PMX-102Szakmódszertan - új pedagógiai módszerek3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
19006PMX-103Középiskolai szakmódszertan (hittanári)- középiskolai (- középiskolai)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
19007PMX-105Nevelőtanári szakmódszertan3Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
időszakos meghirdetés
19008PPSZ-007Pedagógia-pszichológia szigorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
19009SZD-001Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
19010SZD-101Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
19011SZD-201Szakdolgozati konzultáció2minden tanév tavaszi félév
19012SZD-202Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
19013SZDM-203Spirituális önismeret 3.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
19014SZDM-212Gondozásetika - A szupervízió és a diakóniai mentori tevékenység etikai kérdései3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
időszakos meghirdetés
19015SZDM-221Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 1.2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19016SZDM-223Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 3.- Zeneterápia és a zene, mint eszköz az életminőség javításában (- Zeneterápia és a zene, mint eszköz az életminőség javításában)2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19017SZDM-240Szervezetismeret és közösségvezetés az egyházban és a diakóniában4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
19018SZDM-410A MEE diakóniai intézményrendszere 1.4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
19019SZDM-421Diakóniai mentori esetmegbeszélő csoport 1.4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
19020SZDM-431Tanszupervízió 1.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Dr. Füzes Ádám Tamás [1202300163]
időszakos meghirdetés
19021SZDM-451Szupervízió terepgyakorlat 1.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Dr. Füzes Ádám Tamás [1202300163]
időszakos meghirdetés
19022SZDM-600A szupervíziós folyamatok elemzésének módszertana- a szakdolgozatírás sajátosságai a szupervizor - diakóniai mentor képzésen (- a szakdolgozatírás sajátosságai a szupervizor - diakóniai mentor képzésen)3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
Dr. Füzes Ádám Tamás [1202300163]
időszakos meghirdetés
19203TAX-100Teológiai alapozó szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
időszakos meghirdetés
19023TBX-003Bibliai hermeneutika3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
19024TBX-124Ószövetségi teológia3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
19025TBX-134Újszövetségi teológia3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
19026TBX-141Ószövetségi szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
19027TBX-142Ószövetségi exegézis 1.Exodus könyve (Exodus könyve)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
19028TBX-144Ószövetségi exegézis 3Zsoltárok könyve (Zsoltárok könyve)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
19029TBX-145Az Újszövetség teológiai hangsúlyainak exegetikai vizsgálata2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
19030TBX-149Perikópa-exegézis gyakorlatószövetségi (ószövetségi)1Pápai Attila [1200700013]
időszakos meghirdetés
19031TBX-151Újszövetségi szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
19032TBX-152Újszövetségi exegézis 1.3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
19150TBX-154Újszövetségi exegézis 3.3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
19033TBX-156Újszövetségi szakszeminárium 13Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
19034TBX-501Az Ótestamentum etikája2Pápai Attila [1200700013]
minden tanév őszi félév
19035TBX-511Bibliai régészet3Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
19036TBX-524Metodológia (Újszövetség)2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
19037TGX-516Egyházzene2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19038TGX-602Istentisztelet és igehirdetés 2.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
19039TGX-603Istentisztelet és igehirdetés 3.3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
19201TGX-604Istentisztelet és igehirdetés 4.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
19040TRX-101Dogmatika 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19041TRX-104Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
időszakos meghirdetés
19042TRX-111Teológiai latin3Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
19043TRX-124Interkulturális teológia3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
19044TRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
19045TRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
19046TRX-151A rendszeres teológia aktuális kihívásai2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
19047TRX-515Teológiai antropológia2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
19048ZGX-E-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
19049ZGX-E-334Magyar zenetörténet2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19050ZGX-E-339Egyházzenei szigorlat0Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
19051ZGX-E-368Orgonairodalom2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
19052ZGX-E-414Kórus 4.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
19053ZGX-E-422Kargyakorlat 2.3Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
19054ZGX-E-436Liturgikus éneklés 6.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
19055ZGX-E-442Liturgia gyakorlat 2.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
19056ZV-001Vizsgatanítás (hittanári)0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19057ZV-301Bemutató foglalkozás (nevelőtanári)0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2023-11-30, 48.hét© kodasoft 2001-2023