ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2022/2023. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
18673CBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18674CBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
minden tanév tavaszi félév
18799CBX-112-2Újszövetségi kortörténet3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
18675CBX-126Újszövetségi írásmagyarázati alapok3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
18676CBX-133Ószövetségi teológiaIstenkép, emberkép, etika (Istenkép, emberkép, etika)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
18677CBX-134Újszövetségi teológia3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18808CBX-137Ószövetségi szemináriumIzrael és a népek (Izrael és a népek)3Pápai Attila [1200700013]
minden tanév tavaszi félév
18678CBX-138Újszövetségi szeminárium3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
18679CBX-140Biblikus szigorlat0Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
18809CDX-401Diakóniai alapvetés- ószövetségi és újszövetségi alapok (- ószövetségi és újszövetségi alapok)4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév tavaszi félév
18713CDX-402Diakóniai intézménylátogatási gyakorlat1Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
18714CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
18715CDX-406Diakóniai érzékenyítő tréning- attitűd, előítélet, diszkrimináció (- attitűd, előítélet, diszkrimináció)4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
18689CGX-116Egyházzene3Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18811CGX-141Homiletika hittanároknak2Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév tavaszi félév
18690CGX-147PoimenikaBevezetés a lelkigondozás elméletébe (Bevezetés a lelkigondozás elméletébe)3Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév őszi félév
18691CGX-153Tanítás a gyülekezetben3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18716CGX-165Valláspedagógiai alapismeretek3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
18838CGX-167Gyülekezetépítés3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
18800CGX-180Gyakorlati teológiai szigorlat0Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18692CGX-264Gyülekezeti gyakorlat5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
18801CRX-112Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18802CRX-114Teológiatörténet 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18803CRX-117-2Rendszeres teológia forrásai4Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
18693CRX-120Etika 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18694CRX-132Egyetemes egyháztörténet 2.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18695CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
18804CRX-160Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18598EBX-122Az Ószövetség magyarázataA prófétai iratok (A prófétai iratok)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
18599EBX-160Biblikus modulzáró1Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18828EDX-202Szakdolgozat7minden tanév minden félév
18600EDX-301Tanítási gyakorlat (hittan)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév minden félév
18601EDX-312Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.20Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18602EGX-171Szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18843EGX-180Gyakorlati teológiai modulzáró1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
18603ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
18869foglalásfoglalásTanTitk [1196100001]
időszakos meghirdetés
18717HGX-246Reflektív pedagógia szeminárium (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18718HGX-246-2Összefüggő gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18719HGX-249Egyéni összefüggő szakmai gyakorlat20Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18720HGX-270Egyéni összefüggő iskolai gyakorlat18Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18721HGX-271Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium- Hittanári (- Hittanári)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18722HGX-272Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium 2.- nevelőtanári (- nevelőtanári)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18770HGX-275NÖsszefüggő egyéni gyakorlatot Pedagkísérő pedagógia-pszichológia szeminárium1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
18604HGX-281Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium 2. (hittanár-nevelő)1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18605LBX-022Ószövetségi teológia 2.- Próféták és bölcsességirodalom (- Próféták és bölcsességirodalom)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18606LBX-024Újszövetségi teológia 2.3Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév őszi félév
18607LBX-102Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
18608LBX-104Héber 2.4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
18609LBX-105Héber nyelvi alapvizsga1Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18610LBX-107Bevezetés a görög nyelvbe 24Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
18611LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
18612LBX-113Óizraeli vallástörténet1Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18613LBX-125Posztbiblikus irodalom1Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18614LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18615LBX-141Héber szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
18616LBX-143Ószövetségi exegézis 2.Deutero-Ézsaiás (Deutero-Ézsaiás)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18839LBX-144Ószövetségi exegézis 3.- A Zsoltárok könyve (- A Zsoltárok könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
18617LBX-145Ószövetségi szakszeminárium- Család és Ószövetség (- Család és Ószövetség)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18618LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
18619LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév minden félév
18620LBX-154Újszövetségi exegézis 3.2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18621LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
18622LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18623LDX-121Lelkigondozói gyakorlat a gyülekezetben7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18624LDX-127Nyári gyakorlat7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18817LDX-128Kötelező szupplikációk és előkészítők9Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
minden tanév minden félév
18625LDX-131Vizsga-istentisztelet3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
18626LDX-132Vizsgatanítás3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
18627LDX-133Kontextuális teológia a gyakorlatban4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
18628LDX-134Gyülekezeti missziói-diakóniai projekt4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
18629LEBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
18630LEBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
18631LEGX-114Egyházzene 1.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18632LEGX-132Homiletika alapismeretek 2.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
18776LEGX-145Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium 2.1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
minden tanév tavaszi félév
18633LERX-102Teológiatörténet 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18634LERX-104A rendszeres teológia forrásai (hitvallási iratok) 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18635LERX-123A vallások világa3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
18636LERX-125Szimbolika(Ökumenika) II. ((Ökumenika) II.)2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
18637LERX-130Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18638LERX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18841LERX-142Dogmatika 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18639LERX-143Dogmatika 2.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18842LERX-144Etika 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18640LERX-145Etika 2.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18641LERX-146Teológiatörténet II. (18-21. sz.)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18777LGE-401Nehéz kérdések a hitoktatásban2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18778LGE-501Tartalom és forma J. S. Bach orgonaműveiben2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18779LGE-503Zenei alapismeretek kezdőknek2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18780LGE-603Gyakorlati ekkleziológiaAz egyház anyánk és keresztünk (Az egyház anyánk és keresztünk)2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
18771LGX-008Pszichológia 2.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
18642LGX-010Pedagógia 2.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18643LGX-116Egyházzene 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18644LGX-134Homiletika előadás II.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18645LGX-136Retorika és kommunikációtan II.2Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina [1202100004]
minden tanév tavaszi félév
18646LGX-138Homiletika gyakorlat II.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Gáncs Péter [1201800001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
18647LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
18772LGX-150Hitoktatási szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18648LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
18649LGX-159Iskolai gyakorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév minden félév
18650LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
18651LGX-164Liturgikus magatartás gyakorlata3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév tavaszi félév
18652LGX-165Bevezetés a cigánymisszióba2Győri Gábor Dávid [1200500001]
minden tanév tavaszi félév
18653LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
18781LRE-702Test és teológia2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18654LRX-002Filozófiai szövegolvasás2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18655LRX-006Szociológia II.2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
18840LRX-101Dogmatörténet2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
18656LRX-106A teológiai és történeti kutatás módszerei3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
18657LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18658LRX-112Latin II.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév tavaszi félév
18659LRX-119Latin nyelvi alapvizsga1Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
18660LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18661LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18662LRX-135Egyháztörténeti szakszeminárium2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
18663LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
18664LRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18665LRX-138Levéltári és múzeumi gyakorlat1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
18666LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
18667LRX-140Az újkori misszió múltja és jelene2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
18668LRX-148Teológiatörténeti szakszemináriumJürgen Moltmann (Jürgen Moltmann)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
18669LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
18670LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
18819MBE-129Újszövetségi bibliaismeret2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18783MBE-131Bevezetés a bibliai héber nyelvbe- alapozó kurzus hittanár-szakos hallgatóknak (- alapozó kurzus hittanár-szakos hallgatóknak)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18784MBE-132Életmód, hétköznapok, egyebek - ószövetségi antropológia2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18723MEP-401Az iskolai szervezet kommunikációs folyamatai, tanulóközösség és támogatás4Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév tavaszi félév
18812MEP-402Gyermekvédelem - Az iskola kapcsolata és lehetőségei4Dr. Hegedűs Judit [1202100107]
minden tanév tavaszi félév
18724MEP-504Kommunikációs készségfejlesztés és konflikuskezelés4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
18725MEP-505Pedagógiai jelenségek, folyamatok kutatása; osztálytermi kutatások4Szabó Zoltán András [1202000117]
minden tanév tavaszi félév
18726MEP-600Mentorálási gyakorlat és szupervízió4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
18727MEP-805Kreativitás és tehetség3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18728MEP-SZD01Záródolgozat / Portfólió5Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18785MGS-002Zongora1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
18786MGS-111Énekkar2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18787MGS-130Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18789MGS-137Ének konzultáció 21Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Pap Kinga Marjatta [1202200046]
időszakos meghirdetés
18835MGS-138Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18790MGS-139Ének konzultáció 4.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Pap Kinga Marjatta [1202200046]
időszakos meghirdetés
18792MGS-148Könnyűzenei és jazz alapismeretek1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
18793MGS-167Ének konzultáció 4.- metodisták számára (- metodisták számára)1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
18794MGS-431Spirituális önismeret - A lelkészi szolgálatra felkészítő, önismereti szeminárium2Dr. Percze Sándor [1201800002]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
időszakos meghirdetés
18795MGS-433Lelkész leszek!? - kapcsolódás, kommunikáció, spiritualitás2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
időszakos meghirdetés
18796MGS-434Lelkiségtörténet 2.Lelki és szellemi kalandtúra a lelkiség rejtett kincseskamráiban (Lelki és szellemi kalandtúra a lelkiség rejtett kincseskamráiban)Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18833MRS-199A római irodalom története az aranykorban2Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
18797MRS-323Metodista egyháztörténet 22Dr. Lakatos Judit [1201100003]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
18798MRS-391Életútinterjúk elemzése2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
időszakos meghirdetés
18820NYE-103Héber nyelv 1.6Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
18821NYE-104Héber nyelv 2.6Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
18696NYE-203Görög nyelv 1.6Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
időszakos meghirdetés
18697NYE-204Görög nyelv 2.6Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
időszakos meghirdetés
18822NYE-302Héber szintentartó 2.2Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
18823NYE-402Ógörög szintentartó 22Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
időszakos meghirdetés
18834NYE-500A teológiai gondolkodás alapjai6Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18813PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
18729PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18671PGX-101Tanári portfólió és védése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18730PGX-102Katekéta portfólió2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18672PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18732PGX-107Tanári hatékonyság fejlesztése2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
18733PGX-110Hittanári tanítási gyakorlat (általános iskolai)3Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18769PGX-201A tanulás pszichológiája2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
18773PGX-209Személyiséglélektan3Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
18774PGX-211Valláspszichológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
18735PGX-404Digitális technológiával támogatott tanulás és tanítás2Dr. Papp-Danka Adrienn [1202000006]
minden tanév tavaszi félév
18736PGX-414Pedagógia2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18737PMX-103Középiskolai szakmódszertan (hittanári)- középiskolai (- középiskolai)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
18738PMX-104Óvodai szakmódszertan- óvodai (- óvodai)3Zsugyel-Klenovics Katalin [1199700022]
minden tanév tavaszi félév
18739PPSZ-007Pedagógia-pszichológia szigorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
18740SZD-001Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
18741SZD-201Szakdolgozati konzultáció2minden tanév tavaszi félév
18742SZD-202Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
18743SZD-203Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
18824SZDM-105Szupervíziós esetek a Bibliában3Dr. Percze Sándor [1201800002]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18744SZDM-115Felekezeti alapismeretek 1.- Szimbolika (Ökumenika) (- Szimbolika (Ökumenika))2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
időszakos meghirdetés
18745SZDM-116Felekezeti alapismeretek 2.- Felekezetszerűség és ökumenicitás az egyházzenében (- Felekezetszerűség és ökumenicitás az egyházzenében)1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
18746SZDM-117Teológiai antropológia3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
18747SZDM-120Életesemények fejlődéslélektani és valláspedagógiai megközelítése3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18748SZDM-202Spirituális önismeret 2.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18749SZDM-204Spirituális önismeret 4.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
18814SZDM-211Szociáletikai szempontok a diakóniában3Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18750SZDM-222Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 2.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
18751SZDM-230Spiritualitás és hivatásgondozás a diakóniában- Teológiai reflexiók és gyakorlati impulzusok a diakónia és spiritualitás összekapcsolásához (- Teológiai reflexiók és gyakorlati impulzusok a diakónia és spiritualitás összekapcsolásához)3Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18752SZDM-231A mentori segítő kapcsolat alapjai4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18825SZDM-233Kommunikáció és konfliktuskezelés3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
időszakos meghirdetés
18753SZDM-237Döntéstámogatás és változáskezelés a mentori kapcsolatban és a szupervízióban4Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18815SZDM-411A MEE diakóniai intézményrendszere 2.- Szolgáló közösség (- Szolgáló közösség)4Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
18754SZDM-422Diakóniai mentori esetmegbeszélő csoport 2.4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18826SZDM-432Tanszupervízió 2.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18827SZDM-452Szupervízió terepgyakorlat 2.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18755SZDM-500Csoportzáró tréning6Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
18756SZDM-SZD01Szakdolgozat konzultáció5Vizsolyi Ákos [1202000115]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18818TAX-100Teológiai alapozó szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
időszakos meghirdetés
18700TBX-105Héber nyelvi szigorlat0Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
18701TBX-108Görög nyelvi szigorlat0Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
18816TBX-125Ószövetségi teológia szeminárium2Pápai Attila [1200700013]
időszakos meghirdetés
18680TBX-135Újszövetségi teológia szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
18681TBX-143Ószövetségi exegézis 2Deutero-Ézsaiás (Deutero-Ézsaiás)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
18682TBX-147Ószövetségi szakszeminárium 13Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
18683TBX-153Újszövetségi exegézis 2.2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
18684TBX-159Perikópa-exegézis gyakorlat- újszövetségi (- újszövetségi)1Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
18837TBX-501Az Ótestamentum etikája2Pápai Attila [1200700013]
minden tanév őszi félév
18685TBX-502Újszövetségi etika2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
18686TBX-509Az ószövetségi kor vallásai2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
18687TBX-510Az újszövetségi kor vallásai2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
18688TBX-525Metodológia (Ószövetség)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
18702TGX-151Gyülekezetpedagógia3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18757TGX-156Iskolai gyakorlat1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18703TGX-161Gyülekezetépítés2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18704TGX-505PoimenikaBevezetés a lelkigondozás elméletébe (Bevezetés a lelkigondozás elméletébe)4Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
18705TGX-509Hátrányos helyzetű csoportok missziója2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18706TGX-513Teológiai koncepciók az egyházzenében2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18707TGX-601Istentisztelet és igehirdetés – az istentisztelet teológia alapjaiKomplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra (Komplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra)3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
18708TGX-604Istentisztelet és igehirdetés 4.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
18805TRX-102Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
18709TRX-105Etika 2.Bevezetés az alkalmazott etikába (Bevezetés az alkalmazott etikába)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
időszakos meghirdetés
18710TRX-127Vallástudomány3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
18806TRX-150Az evangélikus egyház kontextuális hitvallásossága2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
18711TRX-152Hitoktatási szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
18807TRX-505Az istenkép keresése és változásai az egyháztörténetben2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18775TRX-51420. századi ökumenikus egyháztörténet2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
18758ZGX-E-339Egyházzenei szigorlat0Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18759ZGX-E-356Orgona 6.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18760ZGX-E-366Liturgikus orgonajáték 6.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév tavaszi félév
18761ZGX-E-374Magánének 4.1Pap Kinga Marjatta [1202200046]
minden tanév tavaszi félév
18762ZGX-E-414Kórus 4.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18763ZGX-E-422Kargyakorlat 2.3Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18764ZGX-E-436Liturgikus éneklés 6.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
18765ZGX-E-442Liturgia gyakorlat 2.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18766ZGX-E-502Énektanítási gyakorlat3Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
18767ZV-001Vizsgatanítás (hittanári)0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
18768ZV-101Vizsgatanítás (KLM)0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2023-06-10, 23.hét© kodasoft 2001-2023