ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2020/2021. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
17573CBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.A Tóra és a történeti könyvek (A Tóra és a történeti könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
17464CBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
17574CBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
17465CBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17466CBX-112-2Újszövetségi kortörténet3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
17467CBX-126Újszövetségi írásmagyarázati alapok3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
17575CBX-131Ószövetségi írásmagyarázat3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17468CBX-133Ószövetségi teológia3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17469CBX-134Újszövetségi teológia3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17470CBX-137Ószövetségi szeminárium3Pápai Attila [1200700013]
minden tanév tavaszi félév
17471CBX-138Újszövetségi szeminárium3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
17472CBX-140Biblikus szigorlat0Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
17499CDX-402Intézménylátogatási gyakorlat1Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
17500CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
17501CDX-406Diakóniai érzékenyítő tréning- attitűd, előítélet, diszkrimináció (- attitűd, előítélet, diszkrimináció)4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
17502CDX-407Segítő beszélgetés4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
17503CDX-408Diakóniai szemlélet a gyülekezetépítésben, nevelésben, iskolai oktatásban3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév tavaszi félév
17473CGX-116Egyházzene3Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17504CGX-141Homiletika hittanároknak2Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév tavaszi félév
17505CGX-147Poimenika3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév őszi félév
17576CGX-151A gyakorlati teológia alapjai3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
17506CGX-153Tanítás a gyülekezetben3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17507CGX-165Valláspedagógia 1.- pedagógiai témák (- pedagógiai témák)3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
17508CGX-167Gyülekezetépítés3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17509CGX-180Gyakorlati teológiai szigorlat0Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17510CGX-264Gyülekezeti gyakorlat5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
17577CRX-105-2Bevezetés a teológia irodalmába3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
17474CRX-112Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17475CRX-114Teológiatörténet 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17476CRX-117-2Rendszeres teológia forrásai4Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
17593CRX-119Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
17477CRX-120Etika 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17578CRX-122-2Világvallások3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév tavaszi félév
17579CRX-127Szimbolika3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
17478CRX-132Egyetemes egyháztörténet 2.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17565CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
17479CRX-160Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17351EBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
17352EBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
17353EBX-023Újszövetségi teológia3Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17354EBX-132Az Újszövetség magyarázata3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17355EBX-190Biblikus modulzáró2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17571EDX-201Szakdolgozat konzultáció1minden tanév minden félév
17444EDX-301Tanítási gyakorlat (hittan)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17404EGX-113Egyházzene 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17406EGX-132Homiletika alapismeretek 2.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
17561EGX-145Pasztorálpszichológiai szeminárium 2.1Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
17407EGX-158Gyülekezetpedagógia szeminárium3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17408EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17421ERX-102Teológiatörténet 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17422ERX-104A rendszeres teológia forrásai (hitv.) 2. gy.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17423ERX-122Világvallások ea.2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17389ERX-133Egyetemes egyháztörténet 3. ea.2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
17390ERX-134Magyar egyháztörténet ea.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17424ERX-144Etika 1. ea.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17425ERX-145Etika 2. ea.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17426ERX-146Teológiatörténet 2. (18-20 sz.) ea2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17391ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
17511HGX-246Összefüggő PEPSI kísérőszeminárium2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17512HGX-246-2Összefüggő egyéni szaktárgyi kísérőszeminárium 1.0Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Sztrókay Edit [1201600036]
időszakos meghirdetés
17570HGX-249Egyéni összefüggő szakmai gyakorlat20Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
17513HGX-270Egyéni összefüggő iskolai gyakorlat18Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17330LBE-005A kispróféták könyvei2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
17356LBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
17357LBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
17358LBX-022Ószövetségi teológia 2.Antropológia, etika, prófétai tradíciók (Antropológia, etika, prófétai tradíciók)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17359LBX-023Újszövetségi teológia 13Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17580LBX-024Újszövetségi teológia 23Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév őszi félév
17360LBX-102Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium2Molnár Lilla [1200500014]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17361LBX-104Héber 2.4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
17362LBX-105Héber nyelvi alapvizsga1Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17363LBX-107Bevezetés a görög nyelvbe 24Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
17364LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
17365LBX-113Óizraeli vallástörténet1Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
17366LBX-125Posztbiblikus irodalom1Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17367LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
17368LBX-141Héber szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17581LBX-142Ószövetségi exegézis 1.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév őszi félév
17369LBX-143Ószövetségi exegézis 2.Deutero-Ézsaiás (Deutero-Ézsaiás)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17370LBX-144Ószövetségi exegézis 3.A Zsoltárok könyve (A Zsoltárok könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17371LBX-145Ószövetségi szakszeminárium2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17372LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17373LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17582LBX-153Újszövetségi exegézis 2.2Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév őszi félév
17375LBX-154Újszövetségi exegézis 32Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17376LBX-155Újszövetségi szakszemináriumPéldázatok az evangéliumi hagyományban (Példázatok az evangéliumi hagyományban)2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
17377LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
17378LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
17379LDX-109Diplomamunka 12minden tanév minden félév
17380LDX-110Diplomamunka 2.13minden tanév minden félév
17381LDX-111Diplomavédés5minden tanév minden félév
17456LDX-121Lelkigondozói gyakorlat a gyülekezetben7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
17383LDX-125Nyári gyakorlat10Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
17384LDX-126Kötelező szupplikációk és előkészítők10Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
minden tanév minden félév
17385LDX-131Vizsga-istentisztelet3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17386LDX-132Vizsgatanítás3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17387LDX-133Kontextuális teológia a gyakorlatban4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17388LDX-134Gyülekezeti missziói-diakóniai projekt4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
17446LGE-403Pszichopatológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
17409LGE-601Euchetika - imádságtan2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
17447LGX-008Pszichológia II.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
17448LGX-010Pedagógia 2.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
17455LGX-114Egyházzene 1.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17405LGX-116Egyházzene 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17410LGX-132Homiletika alapismeretek II.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
17411LGX-134Homiletika előadás II.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17412LGX-136Retorika és kommunikációtan II.2Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina [1202100004]
minden tanév tavaszi félév
17413LGX-138Homiletika gyakorlat II.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Gáncs Péter [1201800001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17414LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
17415LGX-145Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium 2.1Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
17449LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17416LGX-158Gyülekezetpedagógia szeminárium3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17450LGX-159Iskolai gyakorlat2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17417LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
17583LGX-163Liturgika előadás2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév őszi félév
17418LGX-164Liturgikus magatartás gyakorlata3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév tavaszi félév
17419LGX-165Bevezetés a cigánymisszióba2Győri Gábor Dávid [1200500001]
minden tanév tavaszi félév
17420LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
17428LRX-002Filozófiai szövegolvasás2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17429LRX-006Szociológia II.2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
17584LRX-101Dogmatörténet2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
17430LRX-102Teológiatörténet 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17431LRX-104A rendszeres teológia forrásai (hitv.) II.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17392LRX-106A teológiai és történeti kutatás módszerei3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
17433LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
17393LRX-112Latin II.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév tavaszi félév
17394LRX-119Latin nyelvi alapvizsga1Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
17434LRX-122Világvallások2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17435LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
17436LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
17395LRX-130Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
17396LRX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17397LRX-135Egyháztörténeti szakszeminárium2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
17398LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
17399LRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17400LRX-138Levéltári és múzeumi gyakorlat1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
17401LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
17402LRX-140Az újkori misszió múltja és jelene2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
17585LRX-142Dogmatika 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév őszi félév
17591LRX-143Dogmatika II.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
17437LRX-144Etika 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
17438LRX-145Etika 22Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
17439LRX-146Teológiatörténet II. (18-21. sz.)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17440LRX-148Teológiatörténeti szakszemináriumDietrich Bonhoeffer etikája. Léteznek-e egyáltalán keresztény megoldások világi problémákra? (Dietrich Bonhoeffer etikája. Léteznek-e egyáltalán keresztény megoldások világi problémákra?)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
17441LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
17442LRX-150Rendszeres teológiai témák a hitoktatásban2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
17443LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
17331MBS-134A Jelenések könyvének magyarázata2Dr. Fabiny Tamás [1199900012]
időszakos meghirdetés
17332MBS-400Pauline Theology2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
17333MGE-164Teológiai szakfordítói szeminárium (német)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17334MGE-174Szakfordítói szeminárium (angol)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17335MGS-001Zongora1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
17567MGS-011Christian leadership and mission seminar2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17454MGS-128Alapozó hangképzés és zenei készségfejlesztés1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
17337MGS-131Ének konzultáció 41Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17338MGS-137Ének konzultáció 41Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17339MGS-138Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17340MGS-139Ének konzultáció 2.1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
17342MGS-145Orgona1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17343MGS-165Liturgikus éneklés2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17344MGS-211Valláspedagógia speciálkollégium- Szemelvények a valláspedagógia szakirodalmából (- Szemelvények a valláspedagógia szakirodalmából)2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
17345MGS-250Önismeret-istenképeink2Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
17346MGS-364Könnyűzenei és jazz alapismeretek1Németh Csaba [1200700064]
időszakos meghirdetés
17568MGS-403Magyar nyelv külföldi hallgatóknak 2.2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17347MGS-419Iskolai hospitáció külföldi hallgatóknak 22Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
17403MRS-199A római irodalom története az aranykorban2Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
17348MRS-334Metodista dogmatika 2.2Kovács Zoltán Mihály [1200100008]
időszakos meghirdetés
17566MRS-379Magyar egyháztörténelem idegen nyelven 2Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
17457NYE-103Héber nyelv 1.6Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
17458NYE-104Héber nyelv 2.6Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
17459NYE-203Görög nyelv 1.6Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
17460NYE-204Görög nyelv 2.6Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
17480NYE-302Héber szövegolvasás szintentartó 2.2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
17481NYE-402Görög szövegolvasás szintentartó 2.2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
17461NYE-500A teológiai gondolkodás alapjai6Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17514PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
17515PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17516PGX-101Tanári portfólió és védése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17517PGX-102Katekéta portfólió2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17452PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17519PGX-107Tanári hatékonyság fejlesztése2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
17520PGX-110Hittanári tanítási gyakorlat (általános iskolai)3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17521PGX-115Közösségi gyakorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17522PGX-201A tanulás pszichológiája2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
17523PGX-209Személyiséglélektan3Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
17524PGX-211Valláspszichológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
17586PGX-402Pedagógiai tapasztalatok és a gyermek megismerése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17525PGX-404Digitális technológiával támogatott tanulás és tanítás2Dr. Papp-Danka Adrienn [1202000006]
minden tanév tavaszi félév
17611PGX-406Pedagógusként az iskola világában2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
17526PGX-414Pedagógia2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
17527PMX-103Szakmódszertan 3.- Középiskolai (- Középiskolai)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
17528PMX-104Szakmódszertan 4.- Óvodai (- Óvodai)3Zsugyel-Klenovics Katalin [1199700022]
minden tanév tavaszi félév
17563PPSZ-007Pedagógia-pszichológia szigorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
17529SZD-001Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
17564SZD-101Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
17530SZD-201Szakdolgozati konzultáció2minden tanév tavaszi félév
17569SZD-202Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
17572SZD-203Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
17531SZDM-105Szupervíziós esetek a Bibliában3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
17532SZDM-115Felekezeti alapismeretek 1.- Szimbolika (Ökumenika) (- Szimbolika (Ökumenika))2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17533SZDM-116Felekezeti alapismeretek 2.- Felekezetszerűség és ökumenicitás az egyházzenében (- Felekezetszerűség és ökumenicitás az egyházzenében)1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
17534SZDM-117Teológiai antropológia3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
17535SZDM-120Életesemények fejlődéslélektani és valláspedagógiai megközelítése3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17536SZDM-202Spirituális önismeret 2.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
17537SZDM-211Szociáletikai szempontok a diakóniában3Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
17538SZDM-231A mentori segítő kapcsolat alapjai4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17539SZDM-233Kommunikáció és konfliktuskezelés3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
időszakos meghirdetés
17540SZDM-237Döntéstámogatás és változáskezelés a mentori kapcsolatban és a szupervízióban4Vizsolyi Ákos [1202000115]
időszakos meghirdetés
17541TAX-100Teológiai alapozó szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17590TBX-003Bibliai hermeneutika3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
17462TBX-105Héber nyelvi szigorlat0Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
17463TBX-108Görög nyelvi szigorlat0Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
17482TBX-125Ószövetségi teológia szeminárium2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Béres Ildikó [1201400033]
időszakos meghirdetés
17483TBX-135Újszövetségi teológia szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
17587TBX-142Ószövetségi exegézis 1.3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
17484TBX-143Ószövetségi exegézis 2.Deutero-Ézsaiás (Deutero-Ézsaiás)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
17485TBX-147Ószövetségi szakszemináriumHatár, határátlépés, határsértés az Ószövetség világában (Határ, határátlépés, határsértés az Ószövetség világában)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
17486TBX-153Újszövetségi exegézis 2.2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
17487TBX-159Perikópa-exegézis gyakorlat- Újszövetség (- Újszövetség)1Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
17488TBX-502Az Újtestamentum etikája2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
17489TBX-509Az ószövetségi kor vallásai2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
17490TBX-510Az újszövetségi kor vallásai2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
17491TBX-524Metodológia (Újszövetség)2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
17542TGX-151Gyülekezetpedagógia3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17543TGX-156Iskolai hospitáció és gyakorlat1Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17544TGX-161Gyülekezetépítés2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17545TGX-505Poimenika4Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
17546TGX-509Hátrányos helyzetű csoportok missziója2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17492TGX-513Teológiai koncepciók az egyházzenében2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17547TGX-601Istentisztelet és igehirdetés – az istentisztelet teológia alapjaiKomplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra (Komplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra)3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
17548TGX-604Istentisztelet és igehirdetés 4.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
17588TRX-101Dogmatika 13Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17493TRX-102Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
17494TRX-105Etika 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
időszakos meghirdetés
17495TRX-125Vallástörténet3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
17589TRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
17496TRX-150Az evangélikus egyház kontextuális hitvallásossága2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
17497TRX-152Rendszeres teológiai témák a katechézisben2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17498TRX-51420. századi ökumenikus egyháztörténet2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
17551ZGX-E-111Egyházi ének 1.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17594ZGX-E-163Liturgika3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév őszi félév
17552ZGX-E-331Zenetörténet 1.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
17553ZGX-E-342Karvezetés 2.2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
17554ZGX-E-352Orgona 2.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17555ZGX-E-362Liturgikus orgonajáték 2.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév tavaszi félév
17556ZGX-E-376Zongora 2.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév tavaszi félév
17350ZGX-E-382Szolfézs-zeneelmélet 2.2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
17558ZGX-E-392Partitúraolvasás-continuo 2.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév tavaszi félév
17560ZGX-E-432Liturgikus éneklés 2.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
17549ZV-001Vizsgatanítás (Hittanári)0Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17550ZV-101Vizsgatanítás (KLM)0Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
17612ZV-204Záróvizsga (Diplomamunka védése)0minden tanév tavaszi félév
17613ZV-TGX-170Specializáció zárószigorlata (Lelkészi)0időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2021-06-24, 25.hét© kodasoft 2001-2021