ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2023/2024. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
19256CBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
19257CBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
minden tanév tavaszi félév
19468CBX-112-2Újszövetségi kortörténet3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
19258CBX-126Újszövetségi írásmagyarázati alapok3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
19259CBX-133Ószövetségi teológiaIstenkép, emberkép, etika (Istenkép, emberkép, etika)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
19260CBX-134Újszövetségi teológia3Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
19261CBX-137Ószövetségi szemináriumIzrael és a népek (Izrael és a népek)3Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
19262CBX-138Újszövetségi szeminárium3Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
19462CBX-140Biblikus szigorlat0Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
19263CDX-402Diakóniai intézménylátogatási gyakorlat1Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
19469CDX-403Diakóniatörténet3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév őszi félév
19264CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév őszi félév
19265CDX-407Segítő beszélgetés4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
19470CDX-408Diakóniai szemlélet a gyülekezetépítésben, nevelésben, iskolai oktatásban3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév tavaszi félév
19266CGX-116Egyházzene3Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
19267CGX-141Homiletika hittanároknak2Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév tavaszi félév
19268CGX-153Tanítás a gyülekezetben3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
19269CGX-165Valláspedagógiai alapismeretek3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
19270CGX-180Gyakorlati teológiai szigorlat0Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
19271CGX-264Gyülekezeti gyakorlat5Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
19500CRX-105-2Bevezetés a teológia irodalmába3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
19420CRX-112Dogmatika 2.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19421CRX-114Teológiatörténet 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19422CRX-117-2Rendszeres teológia forrásai4Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
19272CRX-120Etika 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
19273CRX-132Egyetemes egyháztörténet 2.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
19274CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Bódi Emese Judit [1199600012]
időszakos meghirdetés
19423CRX-160Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
19424EBX-023Újszövetségi teológia3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19404EBX-160Biblikus modulzáró1Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
19275EDX-301Tanítási gyakorlat (hittan)2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév minden félév
19276EDX-312Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.20Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
19277EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
19278EGX-171Szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19405ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
19501foglalásfoglalásTanulmányi Titkárság [1196100001]
időszakos meghirdetés
19449HGX-246Reflektív pedagógia szeminárium (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19460HGX-249Egyéni összefüggő szakmai gyakorlat20Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
19450HGX-270Egyéni összefüggő iskolai gyakorlat18Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19279HGX-271Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium- Hittanári (- Hittanári)2Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
19280HGX-272Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium 2.- nevelőtanári (- nevelőtanári)2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
időszakos meghirdetés
19451HGX-273Összefüggő egyéni gyakorlat kísérő szeminárium 1.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19452HGX-275Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19281HGX-275NÖsszefüggő egyéni gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19282HGX-280Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium (Hittanár-nevelő)1Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
19484HGX-281Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium 2. (hittanár-nevelő)1Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
19283LBX-022Ószövetségi teológia 2.- Próféták és bölcsességirodalom (- Próféták és bölcsességirodalom)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
19284LBX-024Újszövetségi teológia 2.3Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév őszi félév
19285LBX-102Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium2Molnár Lilla [1200500014]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
19286LBX-104Héber 2.4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
19406LBX-105Héber nyelvi alapvizsga1Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
19287LBX-107Bevezetés a görög nyelvbe 24Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
minden tanév tavaszi félév
19407LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
19288LBX-125Posztbiblikus irodalom1Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
19408LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
19289LBX-141Héber szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
19290LBX-144Ószövetségi exegézis 3.- A Zsoltárok könyve (- A Zsoltárok könyve)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19483LBX-145Ószövetségi szakszemináriumNépek, kultúrák és intézmények az Ószövetségben (Népek, kultúrák és intézmények az Ószövetségben)2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
19291LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév minden félév
19409LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév minden félév
19479LBX-155Újszövetségi szakszeminárium2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
19471LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
19467LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
19494LDX-119Diplomamunka 29minden tanév minden félév
19292LDX-121Lelkigondozói gyakorlat a gyülekezetben7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
19293LDX-127Nyári gyakorlat7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
19464LDX-128Kötelező szupplikációk és előkészítők9Kovács Viktor [1200500006]
minden tanév minden félév
19294LDX-131Vizsga-istentisztelet3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
19295LDX-132Vizsgatanítás3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
19296LDX-133Kontextuális teológia a gyakorlatban4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
19297LDX-134Gyülekezeti missziói-diakóniai projekt4Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév tavaszi félév
19386LEBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév tavaszi félév
19298LEBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév tavaszi félév
19426LEGX-114Egyházzene 1.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
19474LEGX-132Homiletika alapismeretek 2.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
19299LEGX-143Poimenika szemináriumBevezetés a lelkigondozói beszélgetés alapjaiba (Bevezetés a lelkigondozói beszélgetés alapjaiba)2Dr. Percze Sándor [1201800002]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19300LEGX-145Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium 2.1Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
minden tanév tavaszi félév
19486LEGX-152Gyülekezetpedagógia2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19301LEGX-157Valláspedagógia szeminárium3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páros kezdetű tanév őszi félév
19302LEGX-158Gyülekezetpedagógia szeminárium3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19427LERX-102Teológiatörténet 1.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19303LERX-104A rendszeres teológia forrásai (hitvallási iratok) 2.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
19304LERX-123A vallások világa3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
19428LERX-125Szimbolika(Ökumenika) II. ((Ökumenika) II.)2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév tavaszi félév
19305LERX-130Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
19306LERX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
19429LERX-143Dogmatika 2.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19430LERX-145Etika 2.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19307LERX-146Teológiatörténet II. (18-21. sz.)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
19308LGE-503Zenei alapismeretek kezdőknek2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19309LGX-008Pszichológia 2.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
19453LGX-010Pedagógia 2.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
19431LGX-116Egyházzene 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
19495LGX-130Hospitációs alapgyakorlat1Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
19310LGX-136Retorika és kommunikációtan II.2Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina [1202100004]
minden tanév tavaszi félév
19311LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
19312LGX-150Hitoktatási szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
19313LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
19314LGX-159Iskolai gyakorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
minden tanév minden félév
19315LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
19316LGX-161Gyülekezetépítés2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
19317LGX-164Liturgikus magatartás gyakorlata3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév tavaszi félév
19318LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
minden tanév minden félév
19432LRX-002Filozófiai szövegolvasás2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19319LRX-006Szociológia II.2Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
19320LRX-106A teológiai és történeti kutatás módszerei3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
19410LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
19321LRX-112Latin II.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév tavaszi félév
19322LRX-119Latin nyelvi alapvizsga1Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
19323LRX-120Vallástudomány2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
19324LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
19411LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
19481LRX-135Egyháztörténeti szakszeminárium2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
19433LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
19325LRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
19326LRX-138Levéltári és múzeumi gyakorlat1Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
19412LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév minden félév
19327LRX-140Az újkori misszió múltja és jelene2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév tavaszi félév
19328LRX-148Teológiatörténeti szakszemináriumJürgen Moltmann (Jürgen Moltmann)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév tavaszi félév
19329LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
19413LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév minden félév
19330MBS-150Zsidó és keresztény hit és bibliaértelmezés2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
19331MBS-316Bulgakovtól Jézusig - a Mester és Margarita nyomán2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
19441MBS-317What does the grammar has to say? Selected NT verses - insights and explanations3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
19442MBS-400Pauline Theology3Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
19389MEP-401Az iskolai szervezet kommunikációs folyamatai, tanulóközösség és támogatás4Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév tavaszi félév
19390MEP-402Gyermekvédelem - Az iskola kapcsolata és lehetőségei4Dr. Hegedűs Judit [1202100107]
minden tanév tavaszi félév
19391MEP-504Kommunikációs készségfejlesztés és konflikuskezelés4Seben Glória [1200800086]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
19465MEP-505Pedagógiai jelenségek, folyamatok kutatása; osztálytermi kutatások4Szabó Zoltán András [1202000117]
minden tanév tavaszi félév
19475MEP-600Mentorálási gyakorlat és szupervízió4Szabó Zoltán András [1202000117]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
19476MEP-805Kreativitás és tehetség3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév tavaszi félév
19443MGE-212\"Cigányút\" - szakmai tanulmányút a cigánymisszió tárgykörében2Győri Gábor Dávid [1200500001]
időszakos meghirdetés
19332MGS-114Énekkar2Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19333MGS-137Ének konzultáció 21Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Pap Kinga Marjatta [1202200046]
időszakos meghirdetés
19480MGS-138Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
19334MGS-139Ének konzultáció 4.1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Pap Kinga Marjatta [1202200046]
időszakos meghirdetés
19445MGS-142Orgona1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév minden félév
19414MGS-147Liturgikus orgonajáték1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19415MGS-149Liturgikus orgonajáték1Dr. Fekete Anikó [1201600034]
időszakos meghirdetés
19335MGS-431Spirituális önismeret - A lelkészi szolgálatra felkészítő, önismereti szeminárium2Dr. Percze Sándor [1201800002]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Kovács Viktor [1200500006]
időszakos meghirdetés
19446MGS-441Luther a gyakorlati teológus - német nyelvű kurzus3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
19482MGS-442Children's spirituality3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
19466MGS-443Az ifjúsági munka elmélete és gyakorlata2Nagy Szabolcs Roland [1201300017]
időszakos meghirdetés
19392MHK-102Szociológiai alapismeretek 2.3Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
19393MHK-120Humánökológia2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
19394MHK-223Szociálpszichológia3Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
19395MHK-240Csoportdinamika2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
19396MHK-302Spirituális önismeret 2.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
Seben Glória [1200800086]
Johann Gyula Zsolt [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
19397MHK-421Lelki kísérés és vezetés3Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév tavaszi félév
19398MHK-502Társadalmi önismeret 2.3Dr. Mészáros György [1202300110]
Kovai Cecilia [1202100145]
minden tanév tavaszi félév
19399MHK-530Közösségépítő projektmunka3Dr. Németh Krisztina [1202000075]
Kovai Cecilia [1202100145]
minden tanév tavaszi félév
19400MHK-600Hospitáció terepen2Seben Glória [1200800086]
Kovai Cecilia [1202100145]
Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
19401MHK-701Jogi ismeretek - Szervezetismeret 1.1Dr. Petrovics Zoltán [1202300112]
Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
19402MHK-812Társadalomtudományi módszertan 2.3Dr. Németh Krisztina [1202000075]
minden tanév tavaszi félév
19403MHK-820Mozgalmak és közösségek3Kovai Cecilia [1202100145]
minden tanév tavaszi félév
19416MRP-119Az ördögkép fejlődése3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
időszakos meghirdetés
19447MRS-334Metodista dogmatika 2.John Wesley teológiája 2. (John Wesley teológiája 2.)2Kovács Zoltán Mihály [1200100008]
időszakos meghirdetés
19336MRS-387Protokoll2Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
19448MRS-392Renewing theological communication3Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
19337NYE-103Héber nyelv 1.6Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
19434NYE-104Héber nyelv 2.6Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
19435NYE-203Görög nyelv 1.6Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Sebők János [1202100063]
időszakos meghirdetés
19436NYE-204Görög nyelv 2.6Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Sebők János [1202100063]
időszakos meghirdetés
19338NYE-302Héber szintentartó 2.2Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
19339NYE-402Ógörög szintentartó 22Jasper-Makay Emese Erika [1201700040]
időszakos meghirdetés
19340NYE-500A teológiai gondolkodás alapjai6Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
19341PD-100-2Projektdolgozat 2.6Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
időszakos meghirdetés
19454PD-200-2Projektdolgozat 2.0Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19342PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév tavaszi félév
19343PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19455PGX-101Tanári portfólió és védése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19344PGX-102Katekéta portfólió2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
19456PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19345PGX-106Nevelőtanári tanítási gyakorlat2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
időszakos meghirdetés
19346PGX-107Tanári hatékonyság fejlesztése2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
19347PGX-110Hittanári tanítási gyakorlat (általános iskolai)3Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19348PGX-201A tanulás pszichológiája2Seben Glória [1200800086]
minden tanév tavaszi félév
19499PGX-208Szocializáció II. (családi)2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
19349PGX-209Személyiséglélektan3Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
19350PGX-211Valláspszichológia2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
időszakos meghirdetés
19463PGX-404Digitális technológiával támogatott tanulás és tanítás2Dr. Papp-Danka Adrienn [1202000006]
minden tanév tavaszi félév
19457PGX-405Iskolák és tanulóközösségek2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
19351PGX-406Pedagógusként az iskola világában2Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
minden tanév őszi félév
19458PGX-414Pedagógia2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19352PMX-104Óvodai szakmódszertan- óvodai (- óvodai)3Zsugyel-Klenovics Katalin [1199700022]
minden tanév tavaszi félév
19477PPSZ-007Pedagógia-pszichológia szigorlat0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
19353SZDM-204Spirituális önismeret 4.2Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
időszakos meghirdetés
19459SZDM-222Pedagógiai fejlesztési lehetőségek a diakóniában 2.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
19354SZDM-230Spiritualitás és hivatásgondozás a diakóniában- Teológiai reflexiók és gyakorlati impulzusok a diakónia és spiritualitás összekapcsolásához (- Teológiai reflexiók és gyakorlati impulzusok a diakónia és spiritualitás összekapcsolásához)3Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
19355SZDM-411A MEE diakóniai intézményrendszere 2.- Szolgáló közösség (- Szolgáló közösség)4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
időszakos meghirdetés
19356SZDM-422Diakóniai mentori esetmegbeszélő csoport 2.4Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
19357SZDM-432Tanszupervízió 2.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Dr. Füzes Ádám Tamás [1202300163]
időszakos meghirdetés
19358SZDM-452Szupervízió terepgyakorlat 2.3Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Dr. Füzes Ádám Tamás [1202300163]
időszakos meghirdetés
19359SZDM-500Csoportzáró tréning6Johann Gyula Zsolt [1200000038]
Dr. Joób Máté Árpád [1200700037]
Dr. Füzes Ádám Tamás [1202300163]
időszakos meghirdetés
19360TAX-100Teológiai alapozó szigorlat0Dr. Béres Tamás [1199800019]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
időszakos meghirdetés
19361TBX-105Héber nyelvi szigorlat0Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
19478TBX-108Görög nyelvi szigorlat0Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
19362TBX-125Ószövetségi teológia szeminárium2Molnár Lilla [1200500014]
időszakos meghirdetés
19363TBX-135Újszövetségi teológia szeminárium2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
időszakos meghirdetés
19364TBX-143Ószövetségi exegézis 2Deutero-Ézsaiás (Deutero-Ézsaiás)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
19365TBX-147Ószövetségi szakszeminárium 13Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
19366TBX-153Újszövetségi exegézis 2.2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
19437TBX-159Perikópa-exegézis gyakorlat- újszövetségi (- újszövetségi)1Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
19367TBX-502Újszövetségi etika2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
19368TBX-509Az ószövetségi kor vallásai2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
19369TBX-510Az újszövetségi kor vallásai2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
19370TBX-525Metodológia (Ószövetség)2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
19371TGX-151Gyülekezetpedagógia3Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
19372TGX-156Iskolai gyakorlat1Seben Glória [1200800086]
időszakos meghirdetés
19373TGX-161Gyülekezetépítés2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
19374TGX-505PoimenikaBevezetés a lelkigondozás elméletébe (Bevezetés a lelkigondozás elméletébe)4Dr. Percze Sándor [1201800002]
időszakos meghirdetés
19375TGX-509Hátrányos helyzetű csoportok missziója2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
időszakos meghirdetés
19438TGX-513Teológiai koncepciók az egyházzenében2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Dr. Fekete Anikó [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
19376TGX-601Istentisztelet és igehirdetés – az istentisztelet teológia alapjaiKomplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra (Komplex felkészülés a liturgiai-igehirdetői szolgálatra)3Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
19377TGX-604Istentisztelet és igehirdetés 4.2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
19439TRX-102Dogmatika 2.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
19378TRX-105Etika 2.Bevezetés az alkalmazott etikába (Bevezetés az alkalmazott etikába)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
időszakos meghirdetés
19379TRX-127Vallástudomány3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév tavaszi félév
19380TRX-150Az evangélikus egyház kontextuális hitvallásossága2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
időszakos meghirdetés
19381TRX-152Hitoktatási szakmódszertan2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
19417TRX-506A Biblia recepciója az egyháztörténet során2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév őszi félév
19383TRX-51420. századi ökumenikus egyháztörténet2Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
19384TRX-517Szakrális terek3Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
19385ZV-001Vizsgatanítás (hittanári)0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
időszakos meghirdetés
19485ZV-301Bemutató foglalkozás (nevelőtanári)0Dr. Nagy Krisztina [1202100148]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2024-04-13, 15.hét© kodasoft 2001-2024